Активности
Школска трпезарија

У школској кухињи се свакодневно служи ручак, за ону децу коју су родитељи пријавили. Води се рачуна о хигијени како простора, тако и ученика. Ученици имају у тоалетима течне сапуне.
У ђачкој кухињи је пријатна атмосфера. Ученици се максимално осамостаљују. Исхрана је разноврсна.
Јеловник 15-19.4.2019.
Анкета за оцену ручка
Привремени распоред група у продуженом боравку
школске 2018/19. године

Због неопходности спровођења процедуре добијања сагласности од надлежних инстанци за формирање потребног броја група у продуженом боравку у школској 2018/19. години, учитељице ће у продуженом боравку бити распоређене на следећи начин:

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД - привремено се распоређује у три групе
Прва група 1/1 Весна Ћехић Прва група Јована Младеновић
Друга група 1/2 Ана Зорић Друга група Слађана Величковић
Трећа група 1/3 Ивана Бојанић Трећа група Марија Михајловић
Четврта група 1/4 Андријана Митровић
ТРЕЋИ РАЗРЕД - привремено се распоређује у једну групу ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - привремено се распоређује у две групе
Прва група Александра Ераковић Прва група Јасна Лучић
Друга група Александра Петровић

Наведени распоред важиће до оконачања поступка добијања сагласности за формирање нових група у продуженом боравку, о чему ће се обзнанити посебно обавештење.

Продужени боравак

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК у нашој школи органиизован је за ученике од I до IV разреда са радним временом до 18 часова. У оквиру продуженог боравка деца, по жељи, могу да се претплате на ручак у школској трпезарији.

Дневни распоред активности
11.35 (12.25) прихватање ученика
12.00 - 13.00 припрема за ручак, ручак
13.00 - 13.30 слободно време ученика
13.30 - 14.30 образовно-васпитни рад (упућивање, објашњавање, пружање помоћи ученицима у савладавању наставних садржаја, праћење израде домаћих задатака, рад на продубљивању и систематизовању наставних садржаја)
14.30 - 15.30 слободне активности (креативне радионице, културно-уметничке активности, филмске пројекције, слушање музике, игре по слободном избору, спортско-рекреативне активности у школском дворишту, друштвене игре у учионици, самостални или групни рад са различитим материјалима итд.)
После 15.30 припрема за одлазак кући (уређивање радног места, одлагање реквизита и играчака у ормане, спремање школског прибора, уређивање учионице)
16.00 - 18.00 дежурство

Које су предности продуженог боравка
стварање радних навика и осамостаљивање ученика
учење кроз игру и забаву
навикавање на кооперативан рад и сарадњу
развијање дружељубивости, међусобне толеранције и солидарности
рад на формирању правилног односа према материјалним, духовним, моралним и културним вредностима

Деца су увек деца

Зима у школском дворишту, пролеће на Ташу.

Често ћемо чути у 21. веку како данашња деца не знају да се играју и скачу и како само седе пред компјутером или држе мобилне телефоне. То говоре они који са децом нису, који се око њих не труде и који им не показују, ако се збуне, како могу да испуне време и игром. Свакодневне активности у продуженом боравку садрже и игру и поље, поред других активности. У прилог томе пар фотографија активности деце тком зиме и пролећа у продуженом боравку. Деца су заиста деца,од праисторије до данашњих дана,а игра је њихово иманенто својство.