ВЕСЕЛЕ СТОЛИЦЕ

Од 13. фебруара ученици боравка 1/1 (у оквиру слободних активности – релаксација после наставе) свакодневноу трајању од 15 минута вешбају у учионици, подржавајући програм ВЕСЕЛЕ СТОЛИЦЕ. Циљ вежбања је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште применом одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика. Често нам се придруже и по неки наставници. Атмосфера је весела. Ученици се радују вежбању.

назад на боравак