На овој страници можете прегледти и преузети документа Школе у pdf формату.

Документа Школе

Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину
Пројекат Спортско одељење
Елаборат о развојном одељењу
Годишњи план рада школе за школску 2016/17. годину
Годишњи план рада школе за школску 2015/16. годину
    Анекс Годишњег плана рада школе за 2015/16. годину
    Анекс 2 Годишњег плана рада школе за 2015/16. годину
Информатор о раду школе
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Прво саветовање просветних радника (Ивањица - 29-30.05.2015) - Зборник уводних реферата са стручним расправама
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Стручно упутство о начину израде школске документације
Статут школе
Правилник о раду
Правилник о организацији послова и систематизацији радних места
Правилник о заштити и безбедности ученика
Правила понашања
Кућни ред
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Ученичког парламента
Пословник о раду Савета родитеља
Пројекат прославе 90 година постојања ОШ "Старина Новак"
Правилник о избору ученика генерације
Елаборат о извођењу двојезичне наставе
Пројекат "Старина Новак - Баба Новак"
Пројекат "Век прве победе Великог рата"
Пројекат "Трагом блага кнеза Милоша"