ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Наставничко веће је, на предлог Разредних већа, донело план и програм екскурзија и наставе у природи на седници 14.9.2018. Предложени план разматрао је Савет родитеља школе на састанку 14.9.2018. године.

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

Разред Термин Дестинација Трајање
Први април Maли Иђош једнодневна екскурзија
Други април Maли Иђош једнодневна екскурзија
Трећи април Нови Сад – Фрушка гора једнодневна екскурзија
Четврти март-април Аранђеловац- Орашац-Топола једнодневна екскурзија
Пети април Београд – манастир Раваница и Манасија – Ресавска пећина - водопад Велики бук једнодневна екскурзија
Шести април манастир Манасија и Раваница - Ресавска пећина једнодневна екскурзија
Седми мај први дан: манастир Светог Јована Крститеља Ниш (Ћеле кула, Казанџијско сокаче, Чегар) – Нишка бања
други дан: обилазак бање-Ђавоља варош-Београд
дводневна екскурзија
Осми октобар/новембар први дан: Београд-Сирогојно-Златибор
други дан: СРП „Увац“-вожња чамцем по Сјеничком језеру кроз кањон Увца-обилазак Ледене пећине-Јеринин град-Сјеница
трећи дан: брдо Молитва и манастир Увца (Златар)-Београд.
тродневна екскурзија

ПРОГРАМ И ПЛАН НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Разред Термин Дестинација Трајање
Први мај Златибор 7 дана, 6 ноћења
Други мај Златибор 7 дана, 6 ноћења
Трећи мај Златибор 7 дана, 6 ноћења
Четврти мај Златибор 7 дана, 6 ноћења