Јавне набавке

Овде можете погледати Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ОШ "Старина Новак"

Број јавне набавке Врста јавне набавке Документација
1.2.1/2017 Јавна набавка мале вредности:
Припрема и достављање припремљених оброка за ученике у продуженом боравку у школској 2017/18. години

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
 
1.2.2/2017 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације излета, екскурзија и наставе у природи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Додатне информације и појашњења
........................
Одлука о обустави поступка
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
........................
Одлука о додели уговора
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
........................
Обавештење о закљученом уговору
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
 
1.1.1/2017 Јавна набавка мале вредности:
Јавна набавка добара - набавка електричне енергије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Исправка позива за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2 и страна 3)
 
1.2.2/2016 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације излета, екскурзија и наставе у природи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Додатне информације и појашњења
........................
Одлука о обустави поступка
(страна 1, страна 2)
........................
Обавештење о обустави поступка
 
1.2.1/2016 Јавна набавка мале вредности: Испорука готових оброка за ученике у продуженом боравку у школској 2016/17. години Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Конкурсна документација - измена
Додатно појашњење конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2, страна 3)
........................
Обавештење о закљученом уговору
 
1.1.1/2016 Јавна набавка мале вредности: Набавка електричне енергије Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2, страна 3)
 
1.2.1/2015 Јавна набавка мале вредности: Набавка услуга Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Захтев за појашњење конкурсне документације
........................
Захтев за додатно објашњење
........................
Појашњење понуде Movie kitchen catering
........................
Одлука о додели уговора
(стр. 1, стр. 2, стр. 3)
........................
Уговор о испоруци оброка
(стр. 1, стр. 2 и стр. 3)
 
1.3.1/2015 Јавна набавка мале вредности: Набавка радова – Радови на крову са пратећим лимарским радовима Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора (стр. 1, 2, 3)
........................
Уговор о набавци радова
(стр. 1, 2, 3, 4, 5)
 
1.2.1/2014 Јавна набавка мале вредности: набавка услуга – достављање дневних оброка – ручка за ученике у продуженом боравку школске 2014/2015.године. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Исправка конкурсне документације
02/13 Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
1.1.1/2014 Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
1.1.3/2014 Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда