Menu

Јавне набавке

Овде можете погледати Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ОШ "Старина Новак"

Број јавне набавке Врста јавне набавке Документација
1.1.1 Услуге организовања екскурзија за ученике од 1. до 8. разреда у школској 2022/23. години Обавештење о додели уговора
..........
Информација
1.1.1/2020 Јавна набавка мале вредности:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2 и страна 3)
..........
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/1/2020 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације излета и екскурзија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Додатне информације и појашњења
Чланство у удружењима туристичких агенција није обавезно
..........
Додатна појашњења 2
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
..........
Обавештење о закљученом уговору
(партија 1, партија 2, партија 3, партија 4, партија 5, партија 6, партија 7 и партија 8)
 
1.2.2/1/2019 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације наставе у природи за ученике млађих разреда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2, страна 3, страна 4)
..........
Обавештење о додели уговора
(партија 1, партија 2, партија 3, партија 4)
 
1.2.1/2019 Јавна набавка мале вредности:
ПРИПРЕМА И ДОСТАВЉАЊЕ ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2 и страна 3)
 
1.1.1/2019 Јавна набавка мале вредности:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2 и страна 3)
..........
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/2019 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације дводневне екскурзије
за ученике 8. разреда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(стр. 1, стр. 2 и стр. 3)
..........
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/2/2018 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације наставе у природи
за ученике четвртог разреда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2 и страна 3)
..........
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/2018 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације излета, екскурзија и наставе у природи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Додатне информације и појашњења
Додатне информације и појашњења 2
Додатне информације и појашњења 3
..........
Конкурсна документација - измена
..........
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Одлука о обустави поступка
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
..........
Обавештење о закљученом уговору
Партија 1, Партија 2, Партија 3, Партија 4, Партија 5, Партија 6, Партија 7, Партија 9, Партија 10, Партија 11
 
1.2.1/2018 Јавна набавка мале вредности:
Припрема и достављање припремљених оброка за ученике у продуженом боравку у школској 2018/2019. години
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Додатне информације и појашњења
..........
Одлука о додели уговора (стр. 1, стр. 2, стр. 3)
..........
Обавештење о закљученом уговору
 
1/2018 Јавна набавка мале вредности:
Набавка електричне енергије
..........
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
..........
Додатне информације и појашњења
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
..........
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2, страна 3)
..........
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/2017 Јавна набавка мале вредности:
Услуга извођења излета, екскурзија и наставе у природи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
(стр. 1, стр. 2, стр.3)
........................
Питање у вези са јавном набавком (конкурсна документација)
Одговор у вези јавне набавке - (конкурсна документација)
........................
Питање у вези јавне набавке (Адмирал турс)
Одговор у вези јавне набавке (Адмирал турс)
........................
Питање 2 у вези са ЈН партија 1, 2 и 3
Одговор 2 у вези са ЈН партија 1, 2 и 3
........................
Ново питање у вези ЈН Партија 9
Одговор на питање Партија 9
........................
Захтев за појашњење од 9.11.2017.
Одговор на питање ПДВ од 9.11.2017.
........................
Одлука о додели уговора
........................
Одлука о обустави поступка
........................
Конкурсна документација (партија 9)
Позив за подношење понуда (партија 9)
........................
Захтев за појашњење (Партија 9 - документација)
Одговор на захтев за појашњење
(Партија 9 - документација)

........................
Захтев за појашњење (Партија 9 - смештај)
Одговор на захтев за појашњење
(Партија 9 - смештај)

........................
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10
Обавештење о закљученом уговору - Партија 11
Обавештење о закљученом уговору - Партија 12
........................
Одлука о додели уговора - Партија 9
(стр.1, стр. 2, стр. 3)
........................
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
Обавештење о закљученом уговору - Партија 9
 
1.2.1/2017 Јавна набавка мале вредности:
Припрема и достављање припремљених оброка за ученике у продуженом боравку у школској 2017/18. години
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Додатне информације и појашњења
........................
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2, страна 3)
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/2017 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације излета, екскурзија и наставе у природи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Додатне информације и појашњења
........................
Одлука о обустави поступка
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
........................
Одлука о додели уговора
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
........................
Обавештење о закљученом уговору
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
 
1.1.1/2017 Јавна набавка мале вредности:
Јавна набавка добара - набавка електричне енергије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Исправка позива за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2 и страна 3)
 
1.2.2/2016 Јавна набавка мале вредности:
Услуга организације излета, екскурзија и наставе у природи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Додатне информације и појашњења
........................
Одлука о обустави поступка
(страна 1, страна 2)
........................
Обавештење о обустави поступка
 
1.2.1/2016 Јавна набавка мале вредности: Испорука готових оброка за ученике у продуженом боравку у школској 2016/17. години Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Конкурсна документација - измена
Додатно појашњење конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2, страна 3)
........................
Обавештење о закљученом уговору
 
1.1.1/2016 Јавна набавка мале вредности: Набавка електричне енергије Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора
(страна 1, страна 2, страна 3)
 
1.2.1/2015 Јавна набавка мале вредности: Набавка услуга Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Захтев за појашњење конкурсне документације
........................
Захтев за додатно објашњење
........................
Појашњење понуде Movie kitchen catering
........................
Одлука о додели уговора
(стр. 1, стр. 2, стр. 3)
........................
Уговор о испоруци оброка
(стр. 1, стр. 2 и стр. 3)
 
1.3.1/2015 Јавна набавка мале вредности: Набавка радова – Радови на крову са пратећим лимарским радовима Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
........................
Одлука о додели уговора (стр. 1, 2, 3)
........................
Уговор о набавци радова
(стр. 1, 2, 3, 4, 5)
 
1.2.1/2014 Јавна набавка мале вредности: набавка услуга – достављање дневних оброка – ручка за ученике у продуженом боравку школске 2014/2015.године. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Исправка конкурсне документације
02/13 Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
1.1.1/2014 Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
1.1.3/2014 Јавна набавка мале вредности Конкурсна документација
Позив за подношење понуда