Календар образовно-васпитног рада за школску 2017/18. годину

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.
Друго полугодиште завршава се у четвртак, 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда биће остварен током 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

Због усаглашвања школа на општини "Палилула" биће примењена одлука у вези са равномерном расподелом дана у седмици, коју донесе Актив директора школа, тако да сваки дан у седмици буде заступљен 36, односно34 пута.

Надокнада наставних дана у којима ће се реализовати екскурзије (пројекти) ученика (уколико екскурзије буду реализоване) извршиће се радним суботама у II полугодишту.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.
Зимски распуст има два дела - први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.
Летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике 8. разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се у среду, 31.1.2018.године.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године.
 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
("Службени гласник РС", бр.43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се празнује радно, без одржавања наставе, Свети Сава - Дан духовности, 27.јануара 2018. и Видовдан-спомен на Косовску битку, 28. јуна 2018. године
У школи се обележавају и Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Дан примирја у Првом светском рату 11. новембра 2017. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године,
Дан просветних радника се обележава у среду, 8.новембра 2017. године
Дан школе се обележава у последњој недељи маја 2018. године.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника и то:
Православци – на први дан крсне славе
Припадници Исламске заједнице - 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 14. Јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;
Припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;
Припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

Спортске дани планиране су:

 • jесењи:
  1. септембар (у току последње недеље септембра): јесењи крос (ненаставни, али радни – обавезан за све наставнике, ученике и запослене у школи)– часови ће се надокнадити по посебном плану надкокнаде.
 • пролећни:
  1. Време одржавања Београдског маратона: Трка задовољства
  2. Мај: пролећни крос
  3. Мај: Спортски дани у саставу Недеље школе

Школска година има 4 класификациона периода:

 • први од 6. XI до 8. XI 2017. – Одељењска већа и Наставничко веће
 • крај I полугодишта, 31. I – Одељењска већа и Наставничко веће планирана су за 31. I 2018.
 • трећи од 16. IV до 18. IV 2018. – Одељењска већа и Наставничко веће
 • крај наставне године за ученике VIII разреда 31. V – Одељењска већа и Наставничко веће, 31. V и 1. VI 2018.
 • крај наставне године за ученике I-VII разреда 14. VI – Одељењска већа и Наставничко веће 14. и 15. VI 2018.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2017. године и у суботу, 14. априла 2018, а завршни испит у понедељак, 18. јуна, уторак, 19. јуна и среду, 20. јуна 2018. Године.