Календар образовно-васпитног рада за школску 2016/17. годину

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 27. јануара 2017. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 30. маја 2017. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 13. јуна 2017. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда биће остварен током 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

Због усаглашвања школа на општини Палилула биће примењена одлука у вези са надокнадом дана коју донесе Актив директора школа.

Надокнада наставних дана у којима ће се реализовати екскурзије (пројекти) ученика (уколико екскурзије буду реализоване) извршиће се радним суботама у II полугодишту.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела - први део почиње у среду, 4. јануара 2017. године, а завршава се у петак, 6. јануара 2017. године, а други део почиње у понедељак, 30. јануара 2017. године, а завршава се у петак, 10. фебруара 2017. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2017. године.
Летњи распуст почиње у среду, 14. јуна 2017. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.

Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се у петак, 27.1.2017. године.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2017. године.
 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
("Службени гласник РС", бр.43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се празнује радно, без одржавања наставе, Свети Сава - Дан духовности, 27.јануара 2017. и Видовдан-спомен на Косовску битку, 28. јуна 2017. године
У школи се обележавају и Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2016. године, Дан примирја у Првом светском рату 11. новембра 2016. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2017. године, Дан победе 9. маја 2017. године
Дан просветних радника се обележава у недељу, 8. новембра 2016. године
Дан школе се обележава у последњој недељи маја 2017. године

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника и то:
Православци – на први дан крсне славе
Припадници Исламске заједнице – 11. септембра 2016. године, на први дан Курбан Бајрама
Припадници Јеврејске заједнице – 12. октобра 2016. године, на први дан Јом Кипура
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембар 2016. године, на први дан Божића
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануар 2017. године, на први дан Божића
Припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса (католици - од 14. априла до 17. априла 2017. године; православни од 14. априла до 17. априла 2017. године)

Спортске дани планиране су:

 • jесењи:
  1. септембар (у току последње недеље септембра): јесењи крос (ненаставни, али радни – обавезан за све наставнике, ученике и запослене у школи) – часови ће се надокнадити по посебном плану надокнаде
 • пролећни:
  1. Време одржавања Београдског маратона: Трка задовољства
  2. Мај: пролећни крос
  3. Мај: Спортски дани у саставу Недеље школе

Школска година има 4 класификациона периода:

 • први од 14. XI до 15. XI 2016. – Одељењска већа и Наставничко веће
 • крај I полугодишта, 27. I – Одељењска већа и Наставничко веће планирана су за 25. и 26. I 2017.
 • трећи од 11. IV до 12. IV 2017. – Одељењска већа и Наставничко веће
 • крај наставне године за ученике VIII разреда 30. V – Одељењска већа и Наставничко веће, 31. V и 1. VI 2017.
 • крај наставне године за ученике I-VII разреда 13. VI – Одељењска већа и Наставничко веће, од 19. VI 2017. због реализације завршног испита за ученике осмог разреда (14., 15. и 16. VI 2017.)