Распоред писмених провера знања у школској 2017/18. години - II полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
II 23. 12-14.
24. 19-23. Енглески језик
Биологија
К
К
Биологија К Биологија К
25. 26.2-2.3. Географија К Математика
III 26. 5-9. Енглески језик
Математика
К
К
Хемија
Српски језик
К
П
Енглески
Хемија
К
К
27. 12-16. Српски језик
Математика
К
К
Српски језик
Немачки
К
К
Енглески језик
Немачки језик
К
К
Математика
Немачки језик
П
К
28. 19-23. Српски језик
Биологија
П
К
Српски језик
Биологија
П
К
Биологија
Математика
К
К
Српски језик
Биологија
П
К
29. 26-30. Немачки језик К Географија
Физика
К
К
Географија
Физика
К
К
Географија
Физика
К
К
IV 30. 10-13. Математика П Математика П
31. 16-20. Математика П Хемија К Математика
Немачки језик
К
П
32. 23-27. Енглески језик П Енглески језик П Енглески језик
Српски језик
П
К
Енглески језик
Хемија
П
К
33. 30.4-4.5. Српски језик
Хемија
П
К
Математика П
V 34. 7-11. Немачки језик П Математика
Немачки језик
К
П
Немачки језик П Српски језик П
35. 14-18. Математика К Географија
Физика
К
К
Географија
Физика
К
К
Географија
Физика
К
К
36. 21-25. Српски језик
Биологија
П
К
Српски језик
Биологија
П
К
Биологија К Српски језик
Биологија
К
К
37. 28.5-1.6. Српски језик К Српски језик
Енглески језик
К
К
VI 38. 4-8. Математика П Математика П Математика П
39. 11-14.

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Распоред писмених провера знања у школској 2017/18. години - II полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
II 23. 12-14.
24. 19-23. Српски језик К Српски језик
Математика
К
К
4/3 - Енглески језик К
25. 26.2-2.3. Математика
Српски језик
К
К
ПиД К
III 26. 5-9. Енглески језик К Српски језик
Енглески језик
К
К
Српски језик К
27. 12-16. Свет око нас К Свет око нас К 4/1,2 - Енглески језик К
28. 19-23. Српски језик К Математика К Математика
ПиД
К
К
Српски језик П
29. 26-30. Математика К Српски језик К Српски језик П Математика П
IV 30. 10-13. ПиД К
31. 16-20. Математика К Српски језик К
32. 23-27. Свет око нас К Математика К ПиД К
33. 30.4-4.5. Математика К Српски језик К
V 34. 7-11. Свет око нас К Енглески језик
Свет око нас
К
К
Енглески језик
Математика
К
К
Енглески језик
(4/1,2 и 3)
К
35. 14-18. Српски језик К ПиД К Математика П
36. 21-25. Српски језик П
37. 28.5-1.6. Српски језик К Свет око нас
Математика
К
К
Српски језик К ПиД К
VI 38. 4-8. Српски језик К Математика
ПиД
К
К
Математика К
39. 11-14. Свет око нас
Математика
К
К
Математика К Српски језик К Српски језик К

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 1.
2. 4-8.
3. 11-15.
4. 18-22.
5. 25-29.
X 6. 2-6.
7. 9-13.
8. 16-20.
9. 23-27.
XI 10. 30.10-3.11.
11. 6-10.
12. 13-17.
13. 20-24.
XII 14. 27.11-1.12.
15. 4-8.
16. 11-15.
17. 18-22.
18. 25-29.
I 19. 9-12.
20. 15-19.
21. 22-26.
22. 29-31.