Распоред писмених провера знања у школској 2018/2019. години - II полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
II 24. 25.2-1.3.
III 25. 4-8. Математика К Физика К Математика
Физика
К
К
26. 11-15. Енглески језик
Математика
К
К
Хемија
Енглески језик
К
К
Хемија К
27. 18-22. Српски језик
Географија 5/1 и 5/2
П
К
Биологија
Физика
К
К
Српски језик
Математика
П
К
Српски језик
Енглески језик
П
К
28. 25-29. Биологија
Географија 5/3
К
К
Географија
Енглески језик
К
К
Географија
Српски језик
К
К
Географија
Биологија
К
К
IV 29. 1-5. Српски језик
Немачки језик
К
К
Немачки језик
Српски језик
К
П
Биологија К Немачки језик
Математика
К
П
30. 8-12. Математика П Српски језик
Математика
К
П
Математика
Хемија
П
К
Хемија
Српски језик
К
К
31. 15-19. Енглески језик П Енглески језик
Физика
П
К
Енглески језик
Физика
П
К
Енглески језик
Физика
П
К
32. 22-25. Математика
Немачки језик
К
П
V 33. 6-10. Немачки језик П Немачки језик
Математика
П
К
Немачки језик П Биологија К
34. 13-17. Српски језик
Математика
П
К
Биологија
Српски језик
К
П
Српски језик П Српски језик П
35. 20-24. Географија
Биологија
К
К
Географија
Српски језик
К
К
Географија
Биологија
К
К
Географија
Математика
К
П
36. 27-31. Српски језик
Енглески језик
К
К
Математика П Српски језик
Енглески језик
К
К
VI 37. 3-7. Математика П Хемија
Математика
К
П
38. 10-14.

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Распоред писмених провера знања у школској 2018/2019. години - II полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
II 24. 25.2-1.3. Математика К
III 25. 4-8. Српски језик К Српски језик К Српски језик К Српски језик
ПиД
К
К
26. 11-15. Свет око нас К Математика К Српски језик К
27. 18-22. Српски језик К Математика К Математика К
28. 25-29. Математика К Српски језик П Математика П
IV 29. 1-5. Српски језик К Математика
ПиД
К
К
Српски језик П
30. 8-12. Српски језик
Математика
К
К
31. 15-19. Свет око нас К Српски језик К Математика К Српски језик К
32. 22-25. Српски језик К Свет око нас К ПиД
Математика
К
К
V 33. 6-10. Математика К Математика
Српски језик
К
П
34. 13-17. Свет око нас К Српски језик К ПиД К
35. 20-24. Математика К Српски језик К Математика
Српски језик
К
К
36. 27-31. Српски језик К Математика К
VI 37. 3-7. Српски језик
Свет око нас
К
К
Српски језик
Математика
К
К
ПиД К Математика
Српски језик
К
К
38. 10-14. Српски језик
Математика
К
К
Свет око нас К Српски језик
Математика
К
К
ПиД К

П - писмени задатак
К - контролни задатак
ПиД - Природа и друштво

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 1.
2. 4-8.
3. 11-15.
4. 18-22.
5. 25-29.
X 6. 2-6.
7. 9-13.
8. 16-20.
9. 23-27.
XI 10. 30.10-3.11.
11. 6-10.
12. 13-17.
13. 20-24.
XII 14. 27.11-1.12.
15. 4-8.
16. 11-15.
17. 18-22.
18. 25-29.
I 19. 9-12.
20. 15-19.
21. 22-26.
22. 29-31.