Распоред писмених провера знања у школској 2017/18. години - I полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 1.
2. 4-8.
3. 11-15.
4. 18-22. Физика К
5. 25-29. Српски језик
Немачки
К
К
Српски језик
Немачки
К
К
X 6. 2-6. Математика
Биологија
К
К
Математика
Енглески
К
К
Математика К
7. 9-13. Енглески
Математика
К
К
Енглески
Физика
К
К
Биологија
Немачки
К
К
Српски језик
Енглески
П
К
8. 16-20. Биологија
Немачки
К
К
Српски језик
Географија
П
К
Физика
Географија
К
К
Географија
Биологија
К
К
9. 23-27. Српски језик П Српски језик П
XI 10. 30.10-3.11. Математика
Српски језик
П
К
Математика П Математика П
11. 6-10. Хемија К Хемија К
12. 13-17. Немачки П Физика
Немачки
К
П
Физика
Математика
К
П
13. 20-24. Енглески
Немачки
П
К
Енглески П Енглески П Енглески П
XII 14. 27.11-1.12. Српски језик К Немачки П
15. 4-8. Математика К Физика К Математика К Српски језик К
16. 11-15. Српски језик К Географија К Географија К Српски језик
Географија
П
К
17. 18-22. Српски језик П Српски језик
Биологија
П
К
Српски језик
Биологија
П
К
Хемија
Математика
К
К
18. 25-29. Математика
Биологија
П
К
Српски језик
Математика
К
П
Физика
Математика
К
П
Физика
Математика
К
П
I 19. 9-12. Биологија
Хемија
К
К
20. 15-19. Енглески К Енглески К Хемија
Енглески
К
К
Енглески К
21. 22-26.
22. 29-31.

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Распоред писмених провера знања у школској 2017/18. години - I полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
IX 1. 1.
2. 4-8.
3. 11-15. Математика К Математика К
4. 18-22. Српски језик К Српски језик
Математика
К
К
ПиД К Математика
ПиД
К
К
5. 25-29. Свет око нас К Српски језик К Српски језик К
X 6. 2-6. Свет око нас К
7. 9-13. Математика К Српски језик
Енглески
К
К
Енглески К
8. 16-20. Математика К ПиД К Математика П
9. 23-27. Српски језик К
XI 10. 30.10-3.11. Српски језик К Математика К Српски језик П
11. 6-10. Математика К Српски језик К
12. 13-17. Математика К Српски језик К
13. 20-24. Свет око нас К Енглески
ПиД
К
К
Енглески К
XII 14. 27.11-1.12. Српски језик К Српски језик К Математика К ПиД К
15. 4-8. Свет око нас К
16. 11-15. Математика К Српски језик П
17. 18-22. Математика К Математика П
18. 25-29. Математика К Математика К Српски језик К
I 19. 9-12. Математика К ПиД К
20. 15-19. Српски језик
Енглески
К
К
Енглески К
21. 22-26. Свет око нас К Свет око нас К Српски језик П
22. 29-31. Математика К

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 1.
2. 4-8.
3. 11-15.
4. 18-22.
5. 25-29.
X 6. 2-6.
7. 9-13.
8. 16-20.
9. 23-27.
XI 10. 30.10-3.11.
11. 6-10.
12. 13-17.
13. 20-24.
XII 14. 27.11-1.12.
15. 4-8.
16. 11-15.
17. 18-22.
18. 25-29.
I 19. 9-12.
20. 15-19.
21. 22-26.
22. 29-31.