Распоред писмених провера знања у школској 2018/2019. години - I полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 3-7.
2. 10-14.
3. 17-21.
4. 24-28. Математика К Физика
Српски језик
К
К
X 5. 1-5. Немачки језик
Математика
К
К
Немачки језик
Математика
К
К
Немачки језик К Немачки језик
Математика
К
К
6. 8-12. Географија
Српски језик
К
П
Српски језик П Српски језик П Српски језик П
7. 15-19. Географија
Физика
К
К
Географија
Физика
К
К
Географија К
8. 22-26. Енглески језик
Математика
К
П
Енглески језик
Математика
К
П
Енглески језик
Биологија
К
К
Енглески језик
Биологија
К
К
9. 29-2.10. Биологија К Биологија К Српски језик К
XI 10. 5-9. Хемија К
11. 13-16. Српски језик К Српски језик К Математика П Математика П
12. 19-23. Немачки језик К Немачки језик П Немачки језик П Немачки језик П
13. 26-30. Енглески језик
Математика
П
К
Енглески језик
Математика
П
К
Енглески језик П Енглески језик
Хемија
П
К
XII 14. 3-7.
15. 10-14. Географија
Српски језик
К
П
Српски језик П Српски језик
Биологија
П
К
Српски језик
Биологија
П
К
16. 17-21. Географија
Физика
К
К
Географија
Физика
К
К
Географија
Физика
К
К
17,18. 24-31. Биологија К Српски језик К Хемија
Математика
К
К
I 19. 9-11. Биологија К Хемија К
20. 14-18. Математика
Српски језик
П
К
Математика П Математика П Српски језик
Математика
К
П
21. 21-25. Енглески језик К Енглески језик К Енглески језик К Енглески језик К
22. 28-31.

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Распоред писмених провера знања у школској 2018/2019. години - I полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
IX 1. 3-7. ПиД К ПиД К
2. 10-14. Математика К Српски језик
Математика
К
К
Математика К
3. 17-21. Математика
Српски језик
К
К
4. 24-28. Математика К Математика К Математика К
X 5. 1-5. СОН К Српски језик К
6. 8-12. Математика К Математика К ПиД К Математика К
7. 15-19.
8. 22-26. Математика К Енглески језик К Енглески језик К ПиД
Енглески језик
К
К
9. 29-2.10. Српски језик К Српски језик К Српски језик П
XI 10. 5-9. Српски језик К Математика П
11. 13-16. Математика К Математика К Српски језик
Математика
К
К
Српски језик К
12. 19-23. Српски језик К ПиД К
13. 26-30. Математика К
XII 14. 3-7. Српски језик К СОН К ПиД
Српски језик
К
П
ПиД К
15. 14-18. Српски језик К Математика К
16. 17-21. Математика
Енглески језик
К
К
Енглески језик К Српски језик
Математика
П
К
17,18. 24-31. Математика К Српски језик
Математика
К
К
Енглески језик К
I 19. 9-11.
20. 14-18. ПиД
Српски језик
К
К
Српски језик
Математика
К
П
21. 21-25.
22. 28-31. Математика К

П - писмени задатак
К - контролни задатак
СОН - Свет око нас
ПиД - Природа и друштво

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 1.
2. 4-8.
3. 11-15.
4. 18-22.
5. 25-29.
X 6. 2-6.
7. 9-13.
8. 16-20.
9. 23-27.
XI 10. 30.10-3.11.
11. 6-10.
12. 13-17.
13. 20-24.
XII 14. 27.11-1.12.
15. 4-8.
16. 11-15.
17. 18-22.
18. 25-29.
I 19. 9-12.
20. 15-19.
21. 22-26.
22. 29-31.