Распоред писмених провера знања у школској 2016/17. години - II полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
II 22. 13-17.
23. 20-24.
24. 27.02-3.3. Географија К Математика К
III 25. 6-10. Математика К Физика К Математика
Српски језик
П
К
26. 13-17. Биологија
Српски језик
К
П
Биологија
Српски језик
К
П
Биологија
Математика
К
К
Српски језик
Енглески језик
П
К
27. 20-24. Немачки језик К Математика
Немачки језик
П
К
Немачки језик
Енглески језик
К
К
Биологија
Немачки језик
К
К
28. 27-31. Српски језик
Енглески језик
К
К
Географија
Енглески језик
К
К
Географија
Хемија
К
К
Географија
Хемија
К
К
IV 29. 3-7. Математика П Математика
Физика
П
К
Математика
Физика
К
К
30. 10-12. Српски језик П
31. 18-21.
32. 24-28. Енглески језик П Математика
Енглески језик
П
К
Географија
Енглески језик
К
П
Српски језик
Енглески језик
К
П
V 33. 3-5. Биологија
Физика
К
К
Физика К Биологија
Физика
К
К
34. 8-12. Немачки језик П Немачки језик
Српски језик
П
К
Биологија
Хемија
К
К
Хемија
Немачки језик
К
П
35. 15-19. Српски језик
Енглески језик
П
К
Српски језик П Немачки језик П Географија
Српски језик
К
П
36. 22-26. Биологија
Математика
К
П
Географија
Енглески језик
К
К
Географија
Математика
К
П
Математика
Енглески језик
П
К
37. 29.5-2.6. Српски језик К Српски језик
Енглески језик
П
К
VI 38. 5-9. Математика П Хемија
Српски језик
К
К
39. 12-13.

П - писмени задатак
К - контролни задатак

Распоред писмених провера знања у школској 2016/17. години - II полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
II 22. 13-17. Математика К Српски језик К
23. 20-24.
24. 27.02-3.3. Математика
Српски језик
К
К
Српски језик К Математика
Српски језик
К
К
Математика
ПиД
К
К
III 25. 6-10. Српски језик
Математика
К
К
Српски језик К Српски језик К
26. 13-17. Српски језик
Свет око нас
К
К
Српски језик К Пид К ПиД К
27. 20-24. Математика К Математика К ПиД К
28. 27-31. Српски језик
Свет око нас
К
К
Свет око нас К Српски језик П Српски језик П
IV 29. 3-7. Математика
Српски језик
К
К
Математика П
30. 10-12. Српски језик К ПиД К ПиД К
31. 18-21. Математика
Српски језик
К
К
32. 24-28. Свет око нас К Математика
Свет око нас
К
К
Математика
Српски језик
К
К
V 33. 3-5. Српски језик К
34. 8-12. Математика
Свет око нас
К
К
Српски језик
Математика
К
К
ПиД
Математика
К
К
Математика
Српски језик
К
П
35. 15-19. Српски језик К
36. 22-26. Српски језик К Математика К Математика
Српски језик
К
К
Математика П
37. 29.5-2.6. Свет око нас К Математика
Српски језик
К
К
ПиД
Српски језик
К
К
VI 38. 5-9. Математика К Математика
Српски језик
К
К
ПиД К Математика К
39. 12-13.

П - писмени задатак
К - контролни задатак