Menu

Наставни материјал за период од 24-28. маја 2021. године

Географија - 5. разред
Географија - 6. разред
 • Европа
Географија - 7. разред
 • Америчко копно
 • Америчко копно - упутство
Географија - 8. разред
 • Србија
Историја - 5. разред
 • Римска култура
Историја - 6. разред
 • Опроштена раја
Историја - 7. разред
 • Србија у Великом рату
 • 7/1
Историја - 8. разред
 • Југославија после Другог светског рата
 • 8/4
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Дигитални музеј
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Дигитални музеј
Чувари природе - 7. разред
 • Озонски омотач, отпад и рециклажа (мај)
Чувари природе - 8. разред
 • Биодиверзитет (мај)
Биологија - 5. разред
 • Енергетски напици
Биологија - 6. разред
 • Бактерија и антибиотици
Биологија - 7. разред
 • Биодиверзитет (обрада)
 • Биодиверзитет (утврђивање)
Биологија - 8. разред
 • Утврђивање
Физика - 6. разред
Физика - 7. разред
Физика - 8. разред
 • Фисија и фузија (обрада)
 • Примена нуклеарне енергије
Хемија - 7. разред
 • Киселине и базе
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Увод у предузетништво
Техника и технологија - 6. разред
 • Макета ветрењаче
Техника и технологија - 7. разред
 • Сталак
Техника и технологија - 8. разред
 • Вежба - електроника
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
 • Чембало и оргуље
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
 • Примењена музика у Србији
Ликовно - 5. разред
 • Комуникација
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Уметност сутрашњице
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Футсал - правила футсала
Физичко - 6. разред
 • Футсал - правила футсала
Физичко - 7. разред
 • Футсал - правила футсала
Физичко - 8. разред
 • Футсал - правила футсала
Енглески - 1. разред
 • Feelings
Енглески - 2. разред
 • Alfabet
Енглески - 3. разред
 • Unit 6 - SPORTS (pptx)
Енглески - 4. разред
 • 5D Mickey, Millie and Mut and Unit 5 - Revision (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Preparation for the Second Written Test
Енглески - 6. разред
 • Писмени задатак
Енглески - 7. разред
 • Preparation for the Second Written Test
Енглески - 8. разред
 • Romeo and Juliet
Немачки - 5. разред
 • Hoert und lest mit!
 • Wann macht Peter was
Немачки - 6. разред
 • Was macht Peter
 • Wie spät ist es
Немачки - 7. разред
 • Was hast du gestern gemacht
 • Lektion 6 (7-3)
 • Prateritum der Modalverben (7-3)
Немачки - 8. разред
 • Was hast du gestern gemacht
Српски - 5. разред
 • План рада
 • "Робинсон Крусо" - Данијел Дефо
 • Објекат (прави и неправи)
Српски - 6. разред
 • Заменице
 • План рада
Српски - 7. разред
 • Зависне реченице
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Иво Андрић, "Деца"
 • Иво Андрић, "Деца" (pptx)
Математика -
5. разред
 • Среда
 • Петак
Математика -
6. разред
Математика -
7. разред
 • Понедељак (7/2 и 7/3)
 • Вежбање
 • Уторак (7/2 и 7/3)
 • Среда (7/2 и 7/3)
 • Петак (7/1)
 • Петак (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Писмени задатак из математике ће бити у четвртак 27.5. Наставне јединице: Системи линеарних једначина са две непознате, купа и ваљак.
 • Припрема за писмени
 • Припрема за писмени
 • Петак (8/1 и 8/2)
 • Петак (8/4)
Информатика -
5. разред
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
 • Грађански активизам
Грађанско в. -
6. разред
 • Грађански активизам (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
 • Христос је узор свима
Веронаука -
2. разред
 • Буди и ти иконописац
Веронаука -
3. разред
 • Стварање света у православној иконографији (обнављање)
Веронаука -
4. разред
 • Црква је икона царства Божијег (обнављање)
Веронаука -
5. разред
 • Месијанска нада
Веронаука -
6. разред
 • Свети цар Константин и крштење царства
Веронаука -
7. разред
 • Српска црквена баштина II
Веронаука -
8. разред
 • Царство Божије