Menu

Наставни материјал за период од 14-18. јуна 2021. године

Географија - 5. разред
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Антички Рим
Историја - 6. разред
 • Срби под страном влашћу у раном Новом веку
Историја - 7. разред
 • Радни листови
Историја - 8. разред
 • Припремна настава
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Дигитални музеј
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
Биологија - 6. разред
Биологија - 7. разред
 • Проблеми одрастања
Биологија - 8. разред
Физика - 6. разред
 • Паскалов закон
Физика - 7. разред
 • Провођење топлоте
Физика - 8. разред
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
Техника и технологија - 6. разред
Техника и технологија - 7. разред
Техника и технологија - 8. разред
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Одбојка - одигравање лопте прстима (pptx)
Физичко - 6. разред
Физичко - 7. разред
 • Одбојка - одигравање лопте прстима (pptx)
Физичко - 8. разред
Енглески - 1. разред
Енглески - 2. разред
Енглески - 3. разред
 • Unit 8 - Things we do (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Unit 6D - Clothes (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Cumulative Revision
Енглески - 6. разред
 • Past Simple vs Present Perfect (pptx)
 • Test 2017 - bilingvalna
 • Test 2017 part 2 - bilingvalna
 • Test 2018 - bilingvalna
 • Test 2019 - bilingvalna
 • Test 2020 - bilingvalna
Енглески - 7. разред
 • Cumulative Revision
Енглески - 8. разред
Немачки - 5. разред
Немачки - 6. разред
Немачки - 7. разред
 • Den Weg beschreiben
 • Präpositionen
Немачки - 8. разред
Српски - 5. разред
 • План рада
 • Правила за писање наводника
 • Место акцента у вишесложним речима
Српски - 6. разред
 • План рада
 • Моји изуми
 • Дуги и кратки акценти
Српски - 7. разред
 • План рада (7/1)
Српски - 8. разред
Математика -
5. разред
 • Четврти писмени задатак биће одржан у среду 16.6. Наставне јединице: Разломци (оба записа, све рачунске операције и једначине), Симетрала дужи угла.
 • Припрема за писмени
Математика -
6. разред
Математика -
7. разред
 • Понедељак (7/2 и 7/3)
 • Понедељак (7/1)
 • Среда (7/1)
 • Петак (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Припремна настава (8/4)
 • Припремна настава (8/4)
Информатика -
5. разред
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
 • Грађански активизам (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
 • Научили смо у првом разреду
Веронаука -
2. разред
 • Царство Божје у светима
Веронаука -
3. разред
 • Научили смо у трећем разреду
Веронаука -
4. разред
 • Црквена уметност (обнављање)
Веронаука -
5. разред
 • Старозаветни патријарси, цареви и пророци
Веронаука -
6. разред
 • Црква Светог Духа
Веронаука -
7. разред
 • Систематизација
Веронаука -
8. разред
 • Систематизација