Монографија основне школе "Старина Новак"

Монографија школе је трајно добро које остаје садашњим али и будућим поколењима на корист. Њен значај није потребно нарочито истицати. Али, намеће се потреба да се ипак истакне следећа чињеница: ако сама школа не преузме све неопходне радње за писање и објављивање монографие о ОШ Старина Новак, мали су изгледи да ће то неко други учинити.
За грађу при писању монографије о школи, треба користити следеће материјале: - две издате монографије (1922-1972) (1922-1992)
- билтен (80 година школе)
- архива школе
- фотографије
- позајмљени материјал

Активности у припреми монографије

У прибављању и обради грађе за монографију треба да буду заступљене следеће радње:
1.попис грађе потребне за израду монографије:
- евиденција грађе која је горе набројана
- потраживање грађе која недостаје (Педагошки музеј, Архив Србије, приватне колекције и др.)
Носиоци активности:Соња Иванчевић, Снежана Павловић, Даринка Танасковић
2.сарадња са Архивом Србије (при њиховом архивирању Дневника)
- директор, Милош Пекић, Јелена Ђорђевић који су предвиђени за сарадњу са Архивом Србије, инсистираће да њихови стручњаци при архивирању дневника издвоје грађу која је интересантна за монографију и музеј.
3.Одређивање тима са израду монографије од наставника
Чланови тима за израду монографије:Соња Иванчевић, Наташа Мугоша, Мирјана Видовић-Кубат, Бранка Калуђеровић, Ивана Николић,
4.Одређивање тима за израду монографије од ученика
Ученици ће бити бирани на основу њихове добровољне одлуке да се прихвате обавезе. Формирање овог тима од ученика пратиће и координирати: Јелена Јовановић, Невена Радановић, Маја Заграђанин.
5.Одређивање тима за израду монографије од лица ван школе.
Лица која треба укључити у рад на монографији треба да буду у некој вези са школом:бивши наставници и учитељи, бивши ђаци, велики добротвори, потомци бивших ученика и наставника.
6.Избор стручњака за компјутерску обраду грађе и избор штампарије
Директор школе је у најбољој позицији да изнађе најбоље решење припреме за штампу, као и саму штампу.
7.медијска презентација (сајт, новине, часописи, ТВ, радио...)
Све могућности представљања школе треба искористити. У то спада ангажовање познатих личности из медија који су родитељи ђака, као и пријатеља школе.