Тим за Музеј школе

  • Милош Пекић
  • Мирјана Видовић-Кубат
  • Мања Милиновић
  • Влада Вучинић
  • Срђан Живковић
  • Василије Савић
  • Зоран Стојковић, представник родитеља