Професионална оријентација

27.04.2017.
Овогодишњи Дан девојчица ученице 8. разреда провеле су у Поликлиници „Антамедика“. Власница др Емилија Антанасијевић нас је љубазно угостила и одговорила на сва наша питања! погледјате детаљније>>
Одељења, распореди
Подршка и друге активности
Самовредновање
Двојезична настава
Интегративна настава – интерактивна настава
(ауторско дело Милутина Комановића)

„Животно окружење - искоришћење секунданих сировина”- зашто са ЕМКМ конструкцијама, или училима

УВОД

Е. ЛАНДАУ: Снагом свог упијајућег духа, дете се у раној фази потврђује као дело свог самоизграђивања. У том смислу, управо рано детињство представља особен „стваралачки период” и свако дете по природи је креативно биће. У ствари креативно у једном много изворнијем смислу но што се у актуелној дискусији мисли, када је реч о креативности личности, процесима и продуктима.

ТЕОРИЈА БИХЕЈВИОРИЗМА (ОД „BEHAVIOUR”) - ПОНАШАЊЕ
Когхнилова истраживања САД 1929. године

- Сврха живих бића према његовом гледишту, везана је у највећој мери за дужност према животној околини.

У језику природе реч „СТВОРИТИ” не значи , просто „НАЧИНИТИ НЕШТО”, већ омогућити ономе што је начињено да ФУНКЦИОНИШЕ.

У језику природе реч „СТВОРИТИ” не значи , просто „НАЧИНИТИ НЕШТО” , већ омогућити ономе што је начињено да ФУНКЦИОНИШЕ.

- Први задатак васпитања и образовања је да обезбеди детету средину која ће му омогућити да развије оне способности које му је природа даровала. То не значи да му чинимо по вољи и допуштамо да ради шта хоће, него да будемо спремни да сарађујемо са природом и повинујемо се једном од њених закона. Оном који налаже да се човек развија стичући искуства у окружењу.

У потрази за дефиницијом...

Трагајући за дефиницијом, зашто формирати овакав Еколошки кутак, аутор Миутин Комановић је искуствено проверио и предлаже да ЕМКМ конструкције- учила (Фонтана, Преса) могу допринети у културолошком, васпитном и образовном смислу следеће:

 • суштинску добит за учеснике интегративно-интерактивног начина рада у еколошком кутку, налази се у самом процесу начину рада.
 • "главни споредни циљ" еколошког кутка са (ЕМКМ конструкцијама-училима) је да се развија групна кохезивност, позитивна клима у групи и међусобно уважавање.
 • облик групног, индивидуалног рада, тачније облик интерактивног–интегративног рада са групом и индивидуално.
 • представља конкретан поступак, технику, вежбу појединца групе врсту методолошког приступа на креативан начин.
 • начин рада у којем сви учествују у заједничком процесу размене учења и рада.
 • не седи се у кругу већ, водитељи-професор и учесници у сваком тренутку могу интерактивно уцествовати у процесу рада на ЕМКМ училима.
 • нагласак је на процесу откривања, сазнавања, и на исходу . Сазнање се одвија кроз игру рад и креацију.
 • склоп вођених активности се одвијају у облику групне интеракције.
 • рад са ученицима у еколоском кутку са ЕМКМ-конструкцијама- училима, обликујемо према моделу искуственог или доживљајног учења у јавној установи или животном окружењу.

Тежећи да интегришемо све горе наведено, за потребе програма "Животно окружење- искоришћење секундарних сировина уз ЕМКМ учила- конструкције" дајемо и следећу дефиницију:

Еколошки кутак - ЕМКМ представља облик психолошко-педагошког групног и индивидуалног рада заснован на принципима и доброј пракси образовање и васпитања. Он омогућава учесницима остваривање различитих увида о себи, другима и животном окружењу.

Комплетан текст

Организација рада за школску 2016/17. годину

У овој школској години рад ће бити организован на следећи начин:

 • редовна настава изводиће се у две смене, ученици I и II разреда током године увек иду пре подне, а седмично се смењују III, V и VII разред са IV, VI и VIII разредом. Почетак рада прве смене је у 8 часова, а друге у 14.00. Групе продуженог боравка радиће од 11.30 до 18 часова
 • допунска, додатна настава, слободне активности, ученичке организације реализоваће се у међусмени или супротној смени
 • часови грађанског васпитања и верске наставе унети су у редован распоред часова, часови изборних наставних предмета – информатике, свакодневног живота у прошлости, хора и оркестра и домаћинства одржаваће се у супротној смени
 • часови физичког васпитања - изабрани спорт у одељењима у којима су се ученици определили за одбојку или кошарку унети су у редован распоред часова, а часови изабраног спорта – пливање одржаваће се на базену СРЦ "Ташмајдан".
Ритам радног дана школе и распоред звоњења

Васпитно образовни рад са ученицима биће организован класично. Прва смена радиће од 8,00-13,15 часова, а друга смена од 14,00-19,15 часова. Изборни програм информатике, свакодневног живота у прошлости и цртања, сликања и вајања реализоваће се у супротној смени.

Одмори и паузе организоваће се како је законом прописано, с тим што ће се узимање ужине обављати после другог часа. Велики одмор ће трајати 25 минута.

Сусрети, приредбе, тематске вечери организоваће се по правилу после 19 часова или суботом. Према интересовањима ученика школа ће бити отворена суботом од 8,00-20,00 сати, а спортски терени доступни ученицима увек када се на њима не реализује редовна настава (у договору са одговорним лицима школе).

Промена смена врши се седмично.

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана је следеће:

Час/пауза Преподневна смена Поподневна смена
Први наставни час 08:00 - 08:45 14:00 - 14:45
Петоминутна пауза 08:45 - 08:50 14:45 - 14:50
Други наставни час 08:50 - 09:35 14:50 - 15:35
Рекреативна пауза и ужина 09:35 - 10:00 15:35 - 16:00
Трећи наставни час 10:00 - 10:45 16:00 - 16:45
Петоминутна пауза 10:45 - 10:50 16:45 - 16:50
Четврти наставни час 10:50 - 11:35 16:50 - 17:35
Петоминутна пауза 11:35 - 11:40 17:35 - 17:40
Пети наставни час 11:40 - 12:25 17:40 - 18:25
Петоминутна пауза 12:25 - 12:30 18:25 - 18:30
Шести наставни час 12:30 - 13:15 18:30 - 19:15
Час/одмор Преподневна смена Послеподневна смена
1. час 8.00-8.30 12.00-12.30
2. час 8.35-9.05 12.35-13.05
Велики одмор 9.05-9.15 13.05-13.15
3. час 9.20-9.50 13.20-13.50
4. час 9.55-10.25 13.55-14.25
5. час 10.30-11.00 14.30-15.00
6. час 11.05-11.35 15.05-15.35

Разговор са директором школе Владом Вучинићем о актуелној ситуацији у образовању


Прилог "Палилула ТВ" о двојезичној настави