Двојезична настава у школској 2016/17. години

Комисија за проверу испуњености услова за реализацију билингвалне наставе у школама у Републици Србији није дала сагласност за формирање посебних двојезичних одељења за реализацију пројекта двојезичне наставе у школској 2016/17. години.

Сходно тој одлуци, школа ће организовати двојезичну наставу факултативно у форми Клуба за двојезичну наставу, за ученике будућег седмог и осмог разреда. Овај вид наставе одвијаће се на сличан начин као и до сада уз полагање пријемног испита (теста) из енглеског језика који је исте форме као и претходних година. Сарадња са холандском школом "Sint-Janscollege" планирана је и биће реализована и ове школске године (у децембру и априлу месецу), као и сарадња са Интернационалном школом у Београду. Садржај рада Клуба биће дефинисан планом и програмом.

Родитељски састанак поводом двојезичне наставе Тестирање ђака за двојезичну наставу
Родитељски састанак родитеља чија су деца заинтересована да се укључе у Клуб двојезичне наставе одржаће се 24. августа, 2016.године, у 19 часова, у библиотеци школе. Тада ће заинтересовани родитељи добити информације о садржају и начину функционисања Клуба, додатне информације о тесту из енглеског језика, као и датумима посете ученика из Холандије и пропратним активностима. Том приликом могуће је извршити пријаву за тестирање ђака заинтересованих за двојезичну наставу. Они који не могу доћи на овај родитељски састанак, пријаву за тестирање могу поднети мејлом (direktor@starina.rs) или поштом (ул.Кнез Данилова 33-37). Тест из енглеског језика за ученике будућег седмог разреда планиран је за 29. август, 2016. године (писмени део у 10 часова, а усмени у 14 часова). Због факултативног облика реализације двојезичне наставе, и ове школске године ће једини услов укључења у двојезичну наставу бити – достизање прага знања на тесту енглеског језика.
С' обзиром на висок ниво знања енглеског језика ученика шестог разреда, надамо се великом одазиву и учешћу, како у овом виду наставе, тако и у сарадњи са партнерским школама.
Ученицима одељења 7-5 директно је омогућено чланство у Клубу за двојезичну наставу и учешће у свима активностима у којима су и до сада учествовали.
Тим за двојезичну наставу

Одељења осмака у 2016/17. школској години
Због одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја да не дозволи формирање посебних одељења двојезичне наставе, одељење 8-5 у школској 2016/2017. години, неће постојати. Ученици одељења 7-5 биће распоређени у одељења из којих су преузети, а нови ученици овог одељења биће распоређени у одељење 8-4, чији је одељенски старешина Милош Пекић.

19.7.2016. године Директор школе, Влада Вучинић