СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ
ђачки спорт у пракси

Шта је спортско одељење? Ове године представља секцију која са два часа недељно реализује следеће спортске предмете:
  1. БАЗИЧНИ СПОРТОВИ
  2. СПОРТСКЕ ИГРЕ
  3. ТЕОРИЈА И ПРАКСА У СПОРТУ
Како се укључити у спортско одељење? Кораци су:
  1. родитељ потписује сагласнот о упису у спортско одељење,
  2. родитељ прилаже лекарско уверење о здравственој способности ђака,
  3. пријављени ђак полаже пријемни тест спобности.
Ко спроводи програм спортског одељења? Наставници физичког уз повремену помоћ спортских тренера и професора са ДИФ-а.
Где се спроводи и када активност спортског одељења? У засебној сали у сутерену школе као ваннаставна активност до добијања званичне сагласности министарства за редовну наставу.

Погледајте детаљније у Елаборату>>

Текстови о спортском одељењу
Текст о формирању спортског одељења "Просветни преглед" о спортском одељењу ОШ "Старина Новак"