Menu

Наставни материјал за период од 4-9. маја 2020. године

V разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство Историја
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Српски језик Музичка култура Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Грађанско в./верска настава Информатика и рачунарство
VI разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство Географија
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Техника и технологија Географија Информатика и рачунарство
5. Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Грађанско в./верска настава Грађанско в./верска настава
VII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство Биологија
4. Физика Енглески језик Историја Биологија Географија Географија
5. Немачки језик Техника и технологија Немачки језик Ликовна култура Хемија Хемија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
7. Грађанско в./верска настава Грађанско в./верска настава
VIII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Српски језик Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Енглески језик Историја Физика Географија Физика
4. Физика Биологија Хемија Биологија Хемија Хемија
5. Немачки језик Физичко васпитање Немачки језик Техничко и информатичко образовање Физичко васпитање Физичко васпитање
6. Изабрани спорт Грађанско в./верска настава Музичка култура Техничко и информатичко образовање Ликовна култура Ликовна култура
Географија - 5. разред
 • Биосфера
 • Биосфера - биолошка рановрсност
 • Учествујте у светском дану биодиверзитета
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Религија старих Римљана
Историја - 6. разред
 • Културни и верски покрети у Европи почетком овог века
Историја - 7. разред
 • Друга владавина Милоша и Михајла Обреновића
Историја - 8. разред
 • Спољна политика социјалистичке Југославије
Свакодневни живот у прошлости - 5. разред
 • Исхрана, одевање и становање у Старом веку
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Филм
Биологија - 5. разред
 • Вода
 • Значај воде и здраве хране
Биологија - 6. разред
 • Докази биолошке еволуције
 • Болести које изазивају бактерије и животиње
Биологија - 7. разред
 • Наслеђивање пола, обољења органа за размножавање
 • Домаћи задатак
Биологија - 8. разред
 • Савремени начин живота и еколошка култура
Физика - 6. разред
 • Упутство
 • Хидростатички притисак
 • Домаћи
 • Контролна вежба
Физика - 7. разред
 • Упутство
 • Контролна вежба
Физика - 8. разред
 • Домаћи
 • Структура атома
 • Радиоактивно зрачење
Хемија - 7. разред
 • Задаци
 • Задаци
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Рам за слику
Техника и технологија - 6. разред
 • Макета ветрењаче
Техника и технологија - 7. разред
 • Решења и бодови
 • Сталак
Техника и технологија - 8. разред
 • Модулација и демодулација
Музичко - 5. разред
 • Питања
Музичко - 6. разред
 • Челеста
Музичко - 7. разред
 • Хор и оркестар - радио Новак
 • Питања
Музичко - 8. разред
 • Хор и оркестар - радио Новак
 • Jazz
Ликовно - 5. разред
 • Обликовање и преобликовање
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Обједињавање
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Превентивно корективно држање тела, вежбе обликовања, дисања и за очне мишиће, елементарна игра, упитник
Физичко - 6. разред
 • Превентивно корективно држање тела, вежбе обликовања, дисања и за очне мишиће, елементарна игра, упитник
Физичко - 7. разред
 • Превентивно корективно држање тела, вежбе обликовања, дисања и за очне мишиће, елементарна игра, упитник
Физичко - 8. разред
 • Превентивно корективно држање тела, вежбе обликовања, дисања и за очне мишиће, елементарна игра, упитник
Енглески - 1. разред
 • I'm excited
 • I'm excited (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Weather
 • Weather (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Present Simple Revision
 • Present Simple Revision
Енглески - 4. разред
 • What Are You Wearing
 • What Are You Wearing (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Superlative
 • Superlative (pptx)
 • Упитник
Енглески - 6. разред
 • DLayla's news
Енглески - 7. разред
 • Passive
 • Passive (pptx)
 • Упитник
Енглески - 8. разред
 • Saying No
 • Indirect Speech Part 3 - Key
Немачки - 5. разред
 • Frühstück, Mittagessen, Abendessen
 • Hausaufgabe
Немачки - 6. разред
 • WO steht/liegt/hängt…? WOHIN stelle/lege/hänge ich?
 • Personalpronomen-Lösungen (Личне заменице - решења) (pptx)
 • Wo steht, liegt haengt Wohin stelle, lege, haenge ich (6-2,3)
 • Hausaufgabe (6-2,3)
Немачки - 7. разред
 • So isst und trinkt man in Europa
 • Hausaufgabe
Немачки - 8. разред
 • Dick oder dünn
 • Hausaufgabe (8-2,3,4)
 • Hausaufgabe (8-2,3,4)
Српски - 5. разред
 • Реченица и реченични чланови (ppt)
Српски - 6. разред
 • Акценат
 • Тест
Српски - 7. разред
 • Безличне реченице
Српски - 8. разред
 • "Ламент над Београдом" - Милош Црњански
 • Стих, строфа и рима
 • Домаћи задатак
Математика -
5. разред
 • Задаци за вежбу
Математика -
6. разред
 • Домаћи задатак
Математика -
7. разред
 • Домаћи задатак
Математика -
8. разред
 • Домаћи задатак
Информатика -
5. разред
 • Scratch - Петље
Информатика -
6. разред
 • Појам уграђене функције
Информатика -
7. разред
 • Цртање кругова
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
 • Правила за сигурно четовање и коришћење смс порука
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
 • Човек као домаћин света
Веронаука -
2. разред
 • Православни храм
Веронаука -
3. разред
 • Све чека на љубав човека
Веронаука -
4. разред
 • Хришћанске врлине
Веронаука -
5. разред
 • Закон божји као педагог за Христа
Веронаука -
6. разред
 • Црква у Јерусалиму
Веронаука -
7. разред
 • Монаштво
Веронаука -
8. разред
 • Циљ стварања је царство Божје

Боравак

 • 4.5.2020. - Организујмо наш радни простор
 • 5.5.2020. - Цвеће у пролеће
 • 6.5.2020. - Оригами
 • 7.5.2020. - Господин и госпођа Балонко
 • 8.5.2020. - Фротаж
 • 9.5.2020. - Пронађи скривену реч

Прилози ђака

Организујмо наш радни простор
Цвеће у пролеће
Оригами
Фротаж
Балонко
Пронађи скривену реч

Рок за слање прилога је 3 дана по објављивању теме. Сви прилози биће објављени по истеку овог рока.

Такмичење у прављењу маски

Победничке маске
1. место Лена Јовановић 1/3
2. место Милош Милошевић 1/1
3. место Милица Стевановић 1/5
Остале маске
Миња Стојиљковић 4/2