Распоред одржавања изборних предмета

Информатика и рачунарство – Д. Чича
(распоред важи од 09.01.2017. године)

Четвртак (V разред после подне) 9:30 - 11:00 V/2
Уторак (V и VII разред пре подне) 13:15 - 14:00
14:00 - 15:35
16:00 - 17:35
V/1
VII/1+3
VII/2
Среда (VI разред после подне) 10:00 - 11:35 VI/1+3
Четвртак (V разред пре подне) 12:30 - 14:00 V/3
Петак (V разред пре подне, VI разред после подне) 10:00 - 11:35
11:40 - 12:25
VI/2
V/1
Програмирање: уторак VII пре подне 17:35

Свакодневни живот у прошлости – М. Качавенда

Четвртак Петак
14:00 6. разред 14:00 8. разред
Петак 16:00 8. разред
14:00 7. разред 17:35 8. разред
16:00 7. разред

Свакодневни живот у прошлости – М. Пекић

Среда
15:00 5. разред

Изабрани спорт – пливање – С. Живковић
Четвртак од 1.10.2015. године.

Хор и оркестар
У смени непарна пре подне, парна поподне:

Уторак Четвртак
13:15 - 14:00 6/1 13:15 - 14:00 6/2,3
У смени парна пре подне, непарна поподне:
Уторак Среда
13:15 - 14:00 6/1 13:15 - 14:00 6/2,3

Домаћинство – Д. Јукић

Понедељак Уторак Четвртак
5. и 7. разред пре подне, 6. и 8. после подне: 13:15 - 14:45 7/1 (2. група) 5. и 7. разред после подне, 6. и 8. пре подне:
13:15 - 14:45 7/2,4,5 (3. група) 16:00 - 17:30 8. разред
16:00-17:30 7/1,4,5 (1. група)