Menu

Информације за родитеље

Списак одабраних уџбеника
за школску 2021/22. годину

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред


Допис Министарства просвете
национална платформа "Чувам те" (превенција од насиља)
13.4.2021.


Допис Министарства просвете
настава од 19.04.2021. године
13.4.2021.


Допис Министарства просвете
о преласку на наставу на даљину за ученике од 5. до 8. разреда
12.3.2021.

Завршни испит


ОБАВЕШТЕЊЕ
О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА И НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

На основу Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја о финансирању набавке уџбеника средствима буџета РС за школску 2021/22. годину, бесплатне уџбенике добијају:

 • ученици из социјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;
 • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање остварују по индивидуалном образовном плану;
 • ученици који основношколско образовање и васпитање не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) и
 • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему образовања и васпитања.

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника за школску 2021/22. годину, потребно је доставити следећу документацију:

 • за ученике из породица корисника новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • за ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за дете које похађа ОШ „Старина Новак“, навести разред и одељење).

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Рок за пријављивање је 19.02.2021. године (попуњену пријаву са документацијом слати путем мејла секретара школе: sekretar.sn@gmail.com).

Уколико не постоји техничка могућност за пријаву и слање докумената путем мејла, документа се могу доставити секретару школе сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Пријава за бесплатне уџбенике →

У Београду, дана 05.02.2021. годинеМере за организацију рада школа и измена календара


Нове мере за организацију рада школаКритеријуми за поступање у случају појаве COVID-19 у школама


Препоруке школама за поступање у случају појаве COVID-19 код ученика или запослених


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

За прилаз школском објекту припремиће се четири улаза:
1. Улаз из великог дворишта,
2. Улазaк од фискултурне сале,
3. Улаз из малог дворишта,
4. Улаз у боравак.

Ученике, једног по једног, на претходно одређеном улазу (о чему ученике обавештава одељењски старешина) ако имају маску пропушта дежурни наставник након што им на испружене дланове попрска дезинфекционо средство. Ученици, без задржавања и скидања маске иду до учионице. Ученици морају поштовати сатницу почетка наставе.

Сви ђаци морају се придржавати следећих мера:

 • у школу долазе само здрави ученици (без знакова респираторних инфекција или температуре);
 • ученици и запослени у школи носе маске; родитељи би требало да припреме детету једну или две маске у зависности од времена које ће дете провести у школи;
 • ученици се у току дана, за време малих одмора, не шетају по школи, задржавају се на спрату на коме се налазе (мали одмори ће се користити за припрему ученика за следећи час и за одлазак до тоалета);
 • у школском дворишту није дозвољено окупљање након завршетка смене, односно, часова;
 • родитељима није дозвољен улазак у школски објекат и задржавање у школским двориштима;
 • у школи је одређена једна просторија за изолацију (Галерија музеја која је у холу школе) у коју се изолује ученик који осети знаке респираторне инфекције и позива се родитељ да дође по своје дете

4. За родитеље ученика који су се определили за наставу на даљину

Ученици који ће образовно-васпитни рад пратити путем наставе на даљину, путем ТВ часова снимљених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања који ће бити емитовани на јавном медијском сервису Србије. За рад на даљину користиће се ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ ОШ »СТАРИНА НОВАК» на начин како је то чињену у време ванредног стања. Такође, старији разреди ће имати могућност праћења уживо преноса часова који се одржавају у школи


Добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2020/21. години изабрана је понуда “АМС осигурање” а.д.о. Београд.

Годишња премија осигурања износи 500,00 динара, а покривени су следећи ризици: инвалидитет, смрт услед незгоде, дневна накнада, трошкови лечења, болнички дан, хируршка интервенција услед незгоде и једнократнa исплата за прелом кости.

Као посебне погодности “АМС осигурање” обезбеђује:

 • За прелом кости исплаћује се уговорена једнократна накнада (13.200,00 динара) без обзира на врсту прелома и исплаћује се уколико није оставио трајне последице (трајни инвалидитет);
 • Исплату износа сразмерном % инвалидитета од осигуране суме од 1.320.000,00 динара на име утврђеног инвалидитета као последица несрећног случаја;
 • Исплату уговореног износа дневне накнаде (300,00 динара) за сваки дан осигураникове привремене спречености ученика за похађање наставе услед последица несрећног случаја;
 • Трошкове лечења –накнада стварних и нужних трошкова лечења и болнички дан (накнада за сваки дан проведен у установама стационарног типа-6% од уговорене суме за трошкове лечења (258.000,00 динара);
 • Хируршка интервенција – исплаћује се проценат (50%, 75%,100%) од уговорене осигуране суме (15.000,00);
 • Смрт услед незгоде-као послдица несрећног случаја подразумева исплату уговорене осигуране суме (480.000,00).

Осигурање покрива ризике 24 часа и то без обзира на место евентуалне незгоде (и у време када ученици нису у школи- код куће, на спортском терену, излету, екскурзији, зимовању...). Детаљни услови осигурања биће доступни на сајту школе.

Родитељи, односно други законски заступници, који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање у школској 2020/21. години, треба најкасније до 26. октобра 2020. године да уплате износ од 500,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене.

Уколико се уплата изврши у наведеном крајњем року, осигурање ће покривати период од 01.09.2020. до 31.08.2021. године.

За накнадне уплате премије осигурања (након рока - 26.10.2020. године), осигурање ће покривати период од дана уплате до 31.08.2021. године.

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)
Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја
Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несрећног случаја
Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)
Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја (незгоде)
Упутство за пријаву

У Београду дана 12.10.2020. године
Влада Вучинић, директор школе


Списак одабраних уџбеника
за школску 2020/21. годину

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред

Зимски распуст 2020. окупио вредне родитеље III/1

Иако у току продуженог зимског распуста школске 2019/20. године, у школи није било наставе и ђака, ипак је било родитеља који су са великим еланом прионули на заједнички посао. Родитељи одељења III/1 прихватили су се да својим снагама окрече, осликају и урамљеним паноима украсе зидове учионице одељења своје деце. Школа је сасвим мало помогла, највише уклапајући да, у време које највише одговара родитељима, све буде родитељима на располагању у школи за њихову својеврсну донаторску акцију. Резултат родитељских напора је прелепа учионица у којој ће ђаци са више задовољства и марљивости савладавати задатке ђачког живота.