Актуелности

План екскурзија и наставе у приорди >>>>
Добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја
 
Обавештење>>
Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) >>
Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја >>
Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несрећног случаја >>
Пријава штете од последица несрећног случаја (1, 2)
Иницијатива Савета родитеља за добијање сагласности за пуну норму школског психолога >>>>
Списак одабраних уџбеника за школске 2016/17-2018/19. >>
 
Списак изабраних уџбеника за први и пети разред за школску 2018/19. >>
Цена дневних оброка за ученике нижих разреда >>
Поступак преузимања ђака млађих разреда >>
Поступак и услови за регресирање дела трошкова екскурзије и наставе у природи >>
Одлука о праву на регресирање трошкова наставе у природи и трошкова екскурзије>>
Савет родитеља
Распореди за 2018/2019.

Обавештење о пројекту

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

„Набавка уџбеника и других наставних средстава
за ученике основних школа за школску 2019/20. годину“

У оквиру Пројекта „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа за школску 2019/20. годину“ уџбенике добијају:

 • ученици из социјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
 • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања.

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника за школску 2019/20. годину, потребно је доставити следећу документацију:

 • за ученике, социјално/материјало угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи (копија);
 • за ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за свако дете);
 • за ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања и налазе се у основној школи „Старина Новак“, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о тим ученицима - нагласити у пријави.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума. Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану, уџбенике добија по том основу.

Рок за пријављивање, на нивоу школе, је до 13.03.2019. године (пријаве и информације код секретара школе).

За ученике првог разреда школске 2019/20. године, неће се вршити пријављивање од стране родитеља/другог законског старатеља, већ ће школа направити процену ученика првог разреда који остварују право, на основу броја пријављених ученика у осталим разредима.

У Београду, дана 25.02.2019. године

ДРУЖЕЊЕ СА БАКАМА И ДЕКАМА

Дана 29.11.2018. године у 18 часова, у пријатном амбијенту школске читаонице, одржано је традиционално вече дружења са бакама и декама ученика нижих разреда наше школе.

Као и свих претходних година, топлина, радост и креативност прожимале су благоугодну атмосферу читаве вечери.

Поред слатких и сланих ђаконија, које су здушно припремиле баке ученика,органског воћа и чаја, дружење су красиле заједничке активности бака,дека и њихових унука.

Певало се, рецитовало,причале приче,изводили скечеви,говорили вицеви ,правили новогодишњи украси и вршили експерименти.

На крају вечери сви су дегустирали поменуте посластице и уз разговор и захвалност договорили сусрет и следеће године.

учитељица: Катарина Урошевић

Обавештење

Поштовани родитељи,
Обавештавамо вас да је на првој седници Савета родитеља, одржаној 14.09.2018. године, донета је одлука о увођењу ЂАЧКОГ ДИНАРА за школску 2018/19. годину у износу од 2.000,00 динара у четири једнаке месечне рате од по 500,00 динара. Уплата ЂАЧКОГ ДИНАРА је потпуно добровољна и зависи од материјалних могућности родитеља. ЂАЧКИ ДИНАР се користи за подмиривање трошкова одлазака ученика на клизање у ледену дворану хале Пионир, одлазака ученика на пливање на базен Ташмајдан, за хитну набавку наставних средстава, за подмиривање трошкова провизија, за ситне поправке у школи, за стручне екскурзије. Уз ово обавештење добићете општу уплатницу за уплату прве рате ЂАЧКОГ ДИНАРА, али њеном уплатом се не обавезујете за уплату наредних рата.

Влада Вучинић, директор школе

Акција прибављања Извода из Матичне књиге рођених за потребе уписа деце у средњу школу

ГО “ПАЛИЛУЛА” планира да спроведе акцију прибављања извода из Матичне књиге рођених за потребе уписа деце у први разред средње школе. У том смислу директор ОШ “Старина Новак“ је из Кабинета председника ГО “Палилула” добио допис у којем се описује начин спровођења ове акције. Ради успешног спровођења ове акције представљамо факсимил овог дописа и формулар Сагласности за издавања Извода из Матичне књиге рођених који треба да попуни сваки родитељ ако жели да посредовањем ОШ “Старина Новак“ добије поменути Извод од ГО “Палилула”.

ДАРИВАЊА ПЛЕМЕНИТИХ

У одељење 1/4 је већ стигао Деда Мраз и донео поконе за два ученика који су лошег социјалног статуса, односно, како би се јасније рекло – који су сиромашни. Наиме, један од родитеља је самоиницијативно, знајући да два поменута ђака немају адекватну зимску гардеробу, купио комплетну зимску одећу за ова два ученика. Иако је мода да се имена у оваквим приликама не помињу, доброчинство је и даље истог имена, и школа се најтоплије захваљује на овако племенитом гесту. Надамо се да ће овај пример следити и други, да ће доброта и емпатија нарасти као тесто са добрим квасцем. Топла гардероба грејаће два малишана наше школе од зиме, али ће свака помисао одакле је топла одећа, грејати срца и душу.

План отвореног дана у месецу за родитеље

Месец Реализатори Активност/Наставна јединица
Септембар Стручно веће учитеља
Стручно веће за физичко васпитање и изабрани спорт
Спортски дан
Октобар Стручно веће за друштвене науке Изложба: Револуције у историји
Стручно веће за стране језике Посета Холанђана
Новембар Стручно веће учитеља Дружење са бакама и декама
Децембар Стручно веће учитеља Новогодишњи базар
Јануар Стручно веће уметности Свети Сава
Март Стручно веће природних наука Kонструкторско моделовање – шести разред — ТИО
Одређивање густине течности-физика – шести разред
Стручно веће за српски језик и књижевност Представљање секција
Април Стручно веће учитеља Пролећни карневал
Мај Стручно веће за биологију, географију и хемију Дисекција бубрега-представљање рада додатне наставе
Стручно веће природних наука Мај месец математике
Јун Стручно веће учитеља Приредбе ученика млађих разреда

У ОШ Старина Новак уводи се развојно одељење

Развојно одељење представља облик групне подршке ђацима са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју који су редовни ђаци наше школе. Ђаци развојног одељења остају ђаци својих одељења али добијају додатну подршку на посебним часовима заједно са својом редовном учитељицом. Развојно одељење води Горана Киковић, дипломирани дефектолог – олигофренолог, која ће у ОШ "Старина Новак" бити ангажована пет радних дана у недељи.

О развојном одељењу се детаљно можете информисати у елаборату

Влада Вучинић, директор школе

Обавештење чланова савета родитеља ОШ “Старина Новак“

У складу са чланом 58. став 5. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања и новог Закона о уџбеницима, овим путем, чланове Савета родитеља ОШ „Старина Новак“ упознајемо са правима и обавезама у поступку избора уџбеника који ће се користити од школске 2016/17. до 2018/19. године.

 1. Школа ће створити услове за потпуно иформисање родитеља у вези са избором уџбеника. Чланови Савета родитеља треба да са родитељима сваког разреда школе утврде које уџбенике или наставна средства ученици користе, односно нису користили за одређени предмет. Утврђена мишљења и ставове, чланови Савета родитеља, могу изнети на следећој седници. Мишљење и ставови родитеља нису обавеза родитеља, већ њихово право.
 2. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постоји посебна електронска адреса за примедбе и питања (izbor.udzbenika@mpn.gov.rs).
 3. На сајту истог Министарства (http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/) објављена је Листа одобрених уџбеника на основу које ће се вршити избор уџбеника које ће ученици користити наредне три школске године. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет, малопродајну цену и број страна уџбеника.
 4. Уџбеници са Листе су смештени/изложени у одређеним основним школама на територији Школске управе града Београда, те родитељи могу извршити увид у њихов садржај (списак школа за излагање уџбеника се налази у прилогу овог Обавештења).
 5. Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе, о чему се обавештава Савет родитеља.
 6. Мишљење родитеља о избору уџбеника није обавезујуће за доношење конaчне одлуке наставничког већа о њиховом избору.
 7. Према одредбама члана 34. ст. 4. и 5. Закона о уџбеницима издавачу је забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику, као и да се донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника.
 8. Према одредбама члана 34. став 1. истог Закона наставник чини тежу повреду радне обавезе уколико од ученика захтева да купи додатно наставно средство.
 9. Посредовање школе и запослених у продаји уџбеника уз надокнаду, није дозвољено и санкционише се у складу са Законом, али да школа, уз сагласност Савета родитеља, може без накнаде, да помогне у обезбеђивању свих изабраних уџбеника, уколико се тиме родитељима олакшава прибављање потребних уџбеника.

Београд, 18.3.2016. године Директор школе, Влада Вучинић

Преузимање ђака млађих разреда

Поступак преузимања ђака млађих разреда из ОШ Старина Новак састоји се од следећих корака:

Први корак
Родитељ/старатељ пријављује се дежурном лицу у холу школе пружањем на увид Идентификационе картице. (Идентификациону картицу у два примерка издаје школа за сваког ђака млађих разреда и предаје их родитељу/старатељу који у потпуности одговара за њено коришћење)

Други корак
Дежурно лице коме је родитељ/старатељ пријавио потребу преузимања свог детета из школе, проверава Идентификациону картицу и помоћу интерне рачунарске мреже школе обавештава надлежну учитељицу која позваног ђака шаље у хол школе. (Родитељу/старатељу није дозвољено да без сагласности дежурног или одобрења надлежних у школи одлазе по своју децу у учионице, већ су обавезни да сачекају своје дете у холу у коме се код "Новакове баштице" налазе две клупе намењене за родитеље који чекају своју децу).

Трећи корак
Позвани ученик коме је учитељица помогла да се спреми, са својим стварима које носи кући силази из своје учионице у хол где га преузима родитељ/старатељ. (Родитељ/старатељ преузима своје дете искључиво у холу школе).

У Београду, септембар 2015. Влада Вучинић, директор школе

Обавештење