Menu

Информације за родитеље

Списак одабраних уџбеника
за школску 2020/21. годину

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред


Обавештење о бесплатним уџбеницима


Зимски распуст 2020. окупио вредне родитеље III/1

Иако у току продуженог зимског распуста школске 2019/20. године, у школи није било наставе и ђака, ипак је било родитеља који су са великим еланом прионули на заједнички посао. Родитељи одељења III/1 прихватили су се да својим снагама окрече, осликају и урамљеним паноима украсе зидове учионице одељења своје деце. Школа је сасвим мало помогла, највише уклапајући да, у време које највише одговара родитељима, све буде родитељима на располагању у школи за њихову својеврсну донаторску акцију. Резултат родитељских напора је прелепа учионица у којој ће ђаци са више задовољства и марљивости савладавати задатке ђачког живота.Добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2019/20. години изабрана је понуда “Triglav osiguranje” a.d.o. Beograd.

Годишња премија осигурања износи 500,00 динара, а покривени су следећи ризици: инвалидитет, смрт услед несрећног случаја, дневна накнада, трошкови лечења и једнократнa исплата за прелом кости.

Као посебне погодности “Triglav osiguranje” обезбеђује:

  • За прелом кости исплаћује се уговорена осигурана сума (12.000,00 динара) без обзира на врсту прелома и без обзира да ли је настао трајни инвалидитет или не;
  • Исплату одговарајућег % уговорене суме од 700.00,00 динара на име утврђеног инвалидитета као последица несрећног случаја;
  • Исплату уговореног износа дневне накнаде (105,00 динара) за сваки дан осигураникове неспособности за похађање наставе, у складу са извештајем лекара;
  • Трошкове лечења -исплата нужних трошкова медицинске интервенције у одговарајућим здравственим установама (изузев приватним) који не падају на терет социјалног (здравственог осигурања), а настали су као последица несрећног случаја, а највише до износа уговорене суме (265.000,00 динара).

Осигурање покрива ризике 24 часа и то без обзира на место евентуалне незгоде (и у време када ученици нису у школи- код куће, на спортском терену, излету, екскурзији, зимовању...). Детаљни услови осигурања биће доступни на сајту школе.

Родитељи, односно други законски заступници, који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање у школској 2019/20. години, треба најкасније до 08. новембра 2019. године да уплате износ од 500,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене (и потпишу изјаву о примљеним информацијама о битним елементима уговора о осигурању ученика од последица несрећног случаја).

Уколико се уплата изврши у наведеном крајњем року, осигурање ће покривати период од 01.09.2019. до 31.08.2020. године.

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)
Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја
Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несрећног случаја

У Београду дана 23.10.2019. године
Влада Вучинић, директор школе