Menu

Информације за родитеље

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у свом допису основним и средњим школама број: 601-01-039/2021-20 од 05.10.2021, као облик превенције насиља у школама, доставило је линкове са корисним ресурсима који се могу користити у реализацији превентивних активности. У циљу планирања и реализовања, као и упућивања у начине поступања у превенцији насиља, поменути материјал ресорног министарства се може преузети преко следећих линкова:

Национална платформа „Чувам те“


(на платформи су постављене обуке за наставнике, родитеље и ученике, као и други ресурси за превенцију насиља и дискриманације)

Водич „Деца у дигиталном добу“ који је намењен запосленима у образовању, родитељима, старатељима, и свима који раде са децом, учествују у њиховом васпитању и образовању и желе да се информишу о томе на који начин могу да допринесу безбедном и конструктивном коришћењу дигиталних уређаја и интернета код деце предшколског и млађег школског узраста

Цртани филмови за децу који обрађују више тема, укључујући и тему понашања на интернету и нежељеног (штетног) садржаја

Онлајн обука „Деца на интернету“ и квиз за одрасле на тему безбедног коришћења интернета.

Портал је тематски подељен а једна тема је о интернет предаторима.ОБАВЕШТЕЊЕ
за добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2021/22. години изабрана је понуда “АМС осигурање” а.д.о. Београд.

Годишња премија осигурања износи 500,00 динара, а покривени су следећи ризици: инвалидитет, смрт услед незгоде, дневна накнада, трошкови лечења, болнички дан, хируршка интервенција услед незгоде и једнократнa исплата за прелом кости.

Као посебне погодности “АМС осигурање” обезбеђује:

  • За прелом кости исплаћује се уговорена једнократна накнада (15.000,00 динара) без обзира на врсту прелома и исплаћује се уколико није оставио трајне последице (трајни инвалидитет);
  • Исплату износа сразмерном % инвалидитета од осигуране суме од 1.300.000,00 динара на име утврђеног инвалидитета као последица несрећног случаја;
  • Исплату уговореног износа дневне накнаде (400,00 динара) за сваки дан осигураникове привремене спречености ученика за похађање наставе услед последица несрећног случаја;
  • Накнада за болнички дан од 2.250,00 динара;
  • Трошкове лечења – (до 450.000,00 динара);
  • Хируршка интервенција – исплаћује се проценат (50%, 75%,100%) од уговорене осигуране суме (40.000,00);
  • Смрт услед незгоде-као последица несрећног случаја подразумева исплату уговорене осигуране суме (762.500,00).

Осигурање покрива ризике 24 часа и то без обзира на место евентуалне незгоде (и у време када ученици нису у школи- код куће, на спортском терену, излету, екскурзији, зимовању...). Детаљни услови осигурања биће доступни на сајту школе.

Родитељи, односно други законски заступници, који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање у школској 2021/22. години, треба најкасније до 31. октобра 2021. године да уплате износ од 500,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене.

Уколико се уплата изврши у наведеном року, осигурање ће покривати период од 01.09.2021. до 31.08.2022. године.

За накнадне уплате премије осигурања (након рока -31.10.2021. године), осигурање ће покривати период од првог дана након уплате до 31.08.2022. године.

У Београду дана 19.10.2021. године

Влада Вучинић, директор школе


Списак одабраних уџбеника
за школску 2021/22. годину

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред


Препоруке за почетак образовно-васпитног рада


Савет родитеља Пословник о раду

Завршни испит