Чланови Савета родитеља за школску 2016/17. годину

Одељење Име и презиме
1/1 Весна Крсмановић
1/2 Милена Ненадић
1/3 Андријана Ђорђевић Петровић
2/1 Милена Бечић
2/2 Данијела Ђаконовић
2/3 Игoр Рајковић
3/1 Маја Јовановић
3/2 Снежана Шушњар
3/3 Јелена Аликалфић
4/1 Нина Перера
4/2 Александар Стојановић
4/3 Aна Кнежевић Бојовић
4/4 Зоран Стојковић
5/1 Срђан Ђорђевић
5/2 Гордана Бзик Петровић
5/3 Биљана Радичевић
6/1 Тамара Шановић
6/2 Ана Сребрић
6/3 Небојша Недељковић
7/1 Ивона Миладиновић
7/2 Милена Игњатовић
7/3 Снежана Губенко
8/1 Наташа Миљковић
8/2 Светлана Хофман Кесар
8/3 Игор Милосављевић
8/4 Јована Станојловић

Представник Наставничког већа у Савету родитеља: Слађана Луковић