Чланови Савета родитеља за школску 2017/18. годину

Одељење Име и презиме
1/1 Вања Радош
1/2 Нинослав Петровић
1/3 Драган Олћан
1/4 Јована Бугарић
2/1 Марјан Прегељ
2/2 Милена Ненадић
2/3 Андријана Ђорђевић Петровић
3/1 Милена Бечић
3/2 Маја Радић
3/3 Јелена Сремац
4/1 Дејан Раденковић
4/2 Снежана Миладиновић Шушњар
4/3 Јелена Аликалфић
5/1 Сања Мајдак
5/2 Зоран Стојковић
5/3 Јасна Ремовић Бранковић
6/1 Срђан Ђорђевић
6/2 Гордана Бзик Петровић
6/3 Биљана Радичевић
7/1 Наташа Јовановић
7/2 Мира Боројевић
7/3 Владислава Кованџић
7/4 Ана Сребрић
8/1 Борис Чамерник
8/2 Дејана Поповић Миловановић
8/3 Маја Батањски
8/4 Војислава Јанковић Мортвански

Представник Наставничког већа у Савету родитеља: Слађана Луковић