Чланови Савета родитеља за школску 2018/2019. годину

Одељење Име и презиме
1/1 Мирјана Радојевић
1/2 Јелена Симончић
1/3 Ивана Живковић
1/4 Драгица Николић
2/1 Александра Писић
2/2 Слађана Симић
2/3 Драган Олћан
2/4 Јована Бугарић
3/1 Марјан Прегељ
3/2 Сандра Јовановић
3/3 Андријана Ђорђевић Петровић
4/1 Ивана Спасовић
4/2 Маја Смиљанић Радић
4/3 Јелена Сремац
5/1 Милена Војкић
5/2 Дејан Анђелковић
5/3 Јелена Аликалфић
6/1 Даринка Кисић
6/2 Весна Везенкоска
6/3 Јасна Бранковић
7/1 Гордана Бзик Петровић
7/2 Маја Шумар
7/3 Биљана Радичевић
7/4 Срђан Ђорђевић
8/1 Ивана Марковић
8/2 Мирјана Боројевић
8/3 Владислава Кованџић
8/4 Ана Сребрић