Цена дневних оброка за ученике нижих разреда у школској 2016/17. години

У школској 2016/17. години, почев од 01.11.2016. године закључен је Уговор о испоруци готових оброка за ученике у продуженом боравку са Испоручиоцем MOVIE KITCHEN CATERING Beograd – Vrcin.

За плаћање оброка и у текућој школској години постојаће следеће повластице:

  1. Прво дете плаћа пуну цену оброка;
  2. Друго дете (корисник оброка) плаћа 50% од пуне цене оброка и
  3. Треће дете (корисник оброка) има бесплатан оброк.

Родитељи чија деца испуњавају услов коришћења неке од наведених повластица обавезни су да одељењском старешини доставе захтев да желе да користе повластицу. У противном, сматраће се да је родитељ одустао од права на повластицу.

У Београду, 30.11.2016. године Влада Вучинић, директор школе