Водич за родитеље - Посебни облици наставе

ОШ "Старина Новак" организује посебна проширења наставе који представљају настојања да се обавезни наставни садржаји савладају на савременији начин, у духу времена у коме живимо. У тексту који следи биће укратко описане иновације у наставном процесу које спроводи школа сопственим снагама.

1. Пливање за старије разреде
Школа већ дужи низ година организује пливање за све ђаке од петог разреда. Пливање се спроводи на "Ташмајдану", где са ђацима раде стручни спасиоци. Наставници физичког образовања организовано одлазе са ђацима од школе до базена и натраг. Пливање је за све ђаке бесплатно и организује се сваког четвртка, једном недељно.

2. Клизање за млађе разреде
За млађе разреде школа организује клизање у леденој дворани хале "Пионир" сваке друге среде у времену од 11:00 до 12:00 часова. Одлазак ђака до ледене дворане организују предметне учитељице и клизање се упражњава докле год ради ледена дворана. Клизање је за млађе разреде наше школе бесплатно и финансира га у потпуности сама школа из сопствених средстава.

3. Настава у ботаничкој башти Јевремовац
За све млађе разреде део наставе из предмета: српски језик, природа и друштво (свет око нас), чувари природе, ликовна култура – изводи се у изузетним условима за извођење наставе, Ботаничкој Башти Јевремовац. Настава се изводи сваког уторка у времену од 11:00 до 12:00 часова. Према посебно израђеном Плану посете Ботаничкој башти, ђаци млађих разреда организовано у пратњи својих учитељица одлазе у Ботаничку башту. Посете Ботаничкој башти су бесплатни за ђаке млађих разреда и ову активност у потпуности финансира школа из сопствених средстава.

4. Бесплатна школа шаха
Професионални шах клуб "ДЕЛФИН" организује школу шаха за све заинтересоване ђаке наше школе. Школа шаха се реализује у просторијама наше школе, а изводе је велемајстори шаха. Похађање школе шаха је за наше ђаке бесплатно.

5. Двојезична настава на српском и енглеском
Наша школа је једина основна школа у Београду која реализује пројекат двојезичне наставе у по једном одељењу седмог и осмог разреда. Учешће ђака који испуне услове пројекта је бесплатно и школа сноси све трошкове реализације пројекта.

6. Радио Новак
ОШ "Старина Новак" је једина основна школа у држави која је испунила све услове за рад дигиталног ђачког радија. Овај посебан облик образовања има за циљ да активира што већи број ђака школе који су предвиђени да стварају радио програм својим радовима. Ђаци су предвиђени да читају своје радове, снимају интервјуе и пригодне манифестације. Све активности у вези са "РАДИО НОВАКОМ" имају циљ да се ђаци баве наставним темама на потпуно нов начин, можда и несвесни да су у активном процесу образовања.

7. Ђачки лист Новак
Посебан облик ангажовања ђака на теме које су у непроседној вези са наставом је рад Новинарске секције. Сви догађаји из живота школе предмет су обраде ђака Новинарске секције који под будним оком наставника из редакције листа раде на стварању садржаја листа "НОВАК". Лист излази два пута годишње, после сваког полугодишта, у луксузној опреми. Штампу листа у потпуности финансира школа из сопствених средстава.

8. Пројекат Спортско одељење
Посебан облик извођења наставе у ОШ Старина Новак, који је још у фази развоја, представља пројекат који је настао по угледу на пројекат двојезичног одељења. СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ ће за почетак бити група ђака који су задовољили прописане предуслове и чији родитељи су сагласни са савладавањем додатног програма из области базичног спорта. Ове активности поверене су на реализацију професионалним спортистима, професорима ДИФ-а и наставницима школе. До тренутка добијања сагласности надлежног министарства за формирање посебног одељења, СПОРТСКОГ ОДЕЉЕЊА, коме ће распоред часова бити прилагођен ритму школских обавеза, реализоваће се рад групе у ваннаставним терминима. СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ нема задатак да окупи ђаке који се већ активно баве спортом у неком клубу већ да реализује свој сопствени програм искључиво за ђаке наше школе. Ове активности су бесплатне за ђаке наше школе.

9. Музеј основне школе
Музеј основне школе омогућава проширење наставних метода и има задатак да ђаке увуче у наставни процес, обрађујући конретне теме, на занимљив и креативан начин. Ђаци су актери у раду Музеја, а наставници представљју координаторе и кормиларе. Овај посебан облик извођења наставе ђацима омогућава да избегну пасиван положај и активирају се. За потребе рада Музеја хол школе је опремњен тако да представља изложбени простор, а кабинет историје је потпуно опремњен (инсталирана је и интерактивна паметна табла) за све активности које обухвата рад Музеја. У склопу Музеја школе су још две просторије.