Школски сервер

Низ видео предавања припремљених за потребе ОШ "Старина Новак" у фебруару 2016. године (препоручујемо гледање у Full Screen режиму, ради бољег увида у детаље)

Осврт на окружење и школску инфраструктуру у оквиру које ће сервер пружати своје услуге; дефинисање сервера и неких од његових могућности; питања безбедности Пример уживо - рад са великим документима и организација рада преко сервера (Годишњи план рада школе)
Пример уживо - израда и дистрибуција формулара помоћу школског сервера Пример уживо - организација и дистрибуција материјала радија "Новак"; право приступа и коришћења материјала
Безбедности ризик преносивих медија, са посебним освртом на USB flash меморију - могућа решења