Остала задужења запослених

  • Записник Наставничког већа: Љиљана Милошевић
  • Записник Педагошки колегијум: Ивана Николић (замена Слађана Луковић)
  • Преглед Дневника образовно-васпитног рада: Ивана Николић (замена Слађана Луковић), Бранкица Видановић, Катарина Урошевић - задужена за преглед Дневника наставника у продуженом боравку
  • Преглед Дневника осталих облика наставе (додатна, допунска настава и секције): Весна Тутић
  • Преглед Матичних књига: Оливера Гавриловић
  • Савет родитеља: Ивана Николић (замена Слађана Луковић)
  • Летопис: Василије Савић
  • Набавка бесплатних уџбеника: Василије Савић, Љиљана Милошевић
  • Уредник листа "Новак": Марија Марковић