Школски тимови

Стручни актив за развојно планирање
(школски развојни тим)
Тим за самовредновање Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Координатор тима: Даринка Танасковић
Слађана Ђуричић - координатор Младенка Башић - координатор Група за координацију и праћење
Снежана Павловић Невена Радановић Ивана Николић – координатор
Данијела Јукић Жељка Ђокић Даринка Танасковић
Наташа Мугоша Слађана Луковић Ана Зорић
Сњежана Ћивша Ивана Николић Група за интервенцију
Бојан Сарић Ивана Симеуновић Слађана Луковић – координатор
Слађана Луковић Весна Поповић Слађана Величковић
Ивана Николић Александар Суботић
Данијела Ђорђевић, представник родитеља Сања Топаловић
Група за превенцију
Јелена Јовановић – координатор
Василије Савић
Јована Младеновић
Стефан Будимировић
Тим за инклузивно образовање Тим за двојезичну наставу Тим за професионалну оријентацију
Слађана Луковић – координатор Соња Иванчевић - координатор Наташа Мугоша - координатор
Влада Вучинић Влада Вучинић Ивана Николић
Ивана Николић Маја Заграђанин Слађана Луковић
Слађана Ђуричић Александра Куртеш Марија Марковић
Невена Радановић Сања Секуловић Данијела Јукић
Александра Куртеш Ивана Симеуновић Светлана Јоцић
Горана Киковић Мања Милиновић
Срђан Живковић
Тим за праћење догађања и промоцију школе Тим за планирање и организацију ваннаставних активности (посете, секције, квизови, манифестације) Тим за праћење (преглед) стања школске имовине и инвентара
Фото документација - Мања Милиновић, Саша Шипка, Василије Савић Координатор посета - Жељка Ђокић Василије Савић
Школски часопис - Марија Марковић, Наташа Мугоша, Радинка Бановац, Младенка Башић, Сњежана Ћивша Спортске активности - Александар Суботић Стефан Димитријевић
Летопис - Василије Савић Фолклор - Весна Ћехић, Ивана Бојанић Видак Вулић
Уређење паноа - Ана Зорић, Даринка Танасковић, Иван Величковић и Синиша Зековић Такмичења, квизови - Весна Тутић и Видак Вулић Владица Марковић
Сарадња са црквом, Патријаршијом, "Светосавским звонцем" - Марица Лазукић Александар Матић
Тим за Музеј школе Тим за ђачки радио "Новак" Тим за спортско одељење
Милош Пекић Влада Вучинић –
главни и одговорни уредник
Александар Суботић – координатор
Иван Величковић Василије Савић - уредник Живковић Срђан
Мања Милиновић Бојан Сарић – музички уредник Влада Вучинић
Влада Вучинић Стефан Будимировић Ивана Николић
Василије Савић Љиљана Милошевић Љиљана Милошевић
Радослав Краљевић
Драгана Мијатовић
Весна Ћехић