Школски тимови

Стручни актив за развојно планирање
(школски развојни тим)
Тим за самовредновање Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Слађана Ђуричић - координатор Младенка Башић - координатор Група за координацију и праћење
Снежана Павловић Невена Радановић Борис Ивановић – координатор
Данијела Јукић Жељка Ђокић Бранкица Видановић
Наташа Мугоша Бранкица Видановић Ана Зорић
Сњежана Ћивша Ивана Николић (замена Слађана Луковић) Група за интервенцију
Бојан Сарић Ивана Симеуновић Ивана Николић (замена Слађана Луковић) – координатор
Бранкица Видановић Весна Поповић Слађана Величковић
Ивана Николић (замена Слађана Луковић) Александар Суботић
Данијела Ђорђевић Сања Топаловић
Група за превенцију
Јелена Јовановић – координатор
Василије Савић
Драгана Бабић
Радинка Бановац
Тим за инклузивно образовање Тим за двојезичну наставу Тим за професионалну оријентацију
Ивана Николић (замена Слађана Луковић) – координатор Соња Иванчевић - координатор Наташа Мугоша - координатор
Влада Вучинић Влада Вучинић Ивана Николић (замена Слађана Луковић)
Бранкица Видановић Маја Заграђанин Бранкица Видановић
Слађана Ђуричић Александра Куртеш Марија Марковић
Невена Радановић Сања Секуловић Данијела Јукић
Александра Куртеш Ивана Симеуновић Светлана Јоцић
Мања Милиновић
Срђан Живковић
Тим за праћење догађања и промоцију школе Тим за планирање и организацију ваннаставних активности (посете, секције, квизови, манифестације) Тим за праћење (преглед) стања школске имовине и инвентара
Фото документација - Мања Милиновић, Милош Пекић, Василије Савић Координатор посета - Жељка Ђокић Василије Савић
Школски часопис - Марија Марковић, Наташа Мугоша, Радинка Бановац, Младенка Башић, Сњежана Ћивша Спортске активности - Александар Суботић Стефан Димитријевић
Летопис - Василије Савић Фолклор - Весна Ћехић, Ивана Бојанић Видак Вулић
Уређење паноа - Ана Зорић, Даринка Танасковић, Иван Величковић и Синиша Зековић Такмичења, квизови - Весна Тутић и Видак Вулић Борис Ивановић
Сарадња са црквом, Патријаршијом, "Светосавским звонцем" - Милана Ивковић Александар Матић
Тим за Музеј школе Тим за ђачки радио "Новак" Тим за спортско одељење
Милош Пекић Влада Вучинић – главни и одговорни уредник Александар Суботић – координатор
Милана Ивковић Василије Савић - уредник Живковић Срђан
Мања Милиновић Бојан Сарић – музички уредник Влада Вучинић
Влада Вучинић Ивана Величковић Ивана Николић (замена Слађана Луковић)
Василије Савић Љиљана Милошевић Љиљана Милошевић
Зоран Стојковић,
представник родитеља
Радослав Краљевић
Драгана Мијатовић