Техничка и наставна средства

Телевизор 11 Лаптоп 1
Графоскоп 5 Видео бим 1
Микроскоп 8 Факс апарат 1
Дијапројектор за елемент филм 2 Дигитални фото апарат 1
Фотокопир апарат 2 Компјутер 44
ДВД плејер 5 Миксета 1
Штампач 11 Звучници 2
Слајдери 3 Микрофони 3
Скенер 2 Сталак за микрофоне 2
Интер-активне табле са пројекторима 10+10