Бројно стање ученика и одељења

Укупан број ученика школе је 592 и они су распоређени у 26 одељења.
Бројно стање ученика по одељењима на почетку школске године:

Разред Број Ученика Број Одељења
I 57 3
II 69 3
III 60 3
IV 68 4
I-IV 254 13
V 75 3
VI 84 3
VII 83 3
VIII 96 4
V-VIII 338 13
I-VIII 592 26

Просек на нивоу школе: 22 ученика
Продужени боравак организује се за ученике I и II разреда у 6 група, за ученике III разреда – 2 групе, а за ученике IV разреда једна или две групе у складу са потребама.