Бројно стање ученика и одељења

Укупан број ученика школе је 608 и они су распоређени у 27 одељења.
Бројно стање ученика по одељењима на почетку школске 2017/18. године:

Разред Број Ученика Број Одељења
I 98 4
II 68 3
III 73 3
IV 57 3
I-IV 296 13
V 67 3
VI 78 3
VII 87 4
VIII 80 4
V-VIII 312 14
I-VIII 608 27

Просек на нивоу школе: 22,6 ученика
Продужени боравак организује се за ученике I и II разреда у 6 група (школа је ресорном министарству поднела захтев за формирање још једне групе ПБ у 1. разреду), за ученике III и IV разреда – 4 групе.