Menu

Списак запослених

Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Влада Вучинић
Помоћник директора Марија Марковић
Психолог Никола Стевановић
Педагог Ивана Николић
Библиотекар Василије Савић
Секретар Oливера Гавриловић
Шеф рачуноводства Александра Патенковић
Референт за
финансијско-рачуноводствене послове
Сандра Димитријевић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар/мајстор одржавања Александар Матић
Сервирка Милица Трајковић
Спремачица Сузана Глигоријевић
Славица Тодоровић
Зорица Милошевић
Славица Николић
Светлана Здравковић
Јасмина Дрљача
Валентина Ђорђевић
Свјетлана Броћета
Драгица Милоњић
Драгана Стојменовић

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик/грађанско васпитање Радинка Бановац
мр Драгана Лончаревић
Наташа Мугоша
Марија Марковић
Енглески језик Александра Куртеш
Анђелка Бојовић
Јована Павловић
Сузана Николић
Немачки језик Марина Стојановић
Видак Вулић
Географија мр Сања Топаловић
Слађана Миливојевић
Историја Милош Пекић
Мања Милиновић
Математика Маја Заграђанин
Весна Банић (замена Бојана Павловић)
Милена Марковић (замена Душанка Илић)
Хемија Светлана Јоцић
Физика Ивана Симеуновић
Биологија Данијела Јукић
Биљана Ђурђевић
Техника и технологија Весна Поповић
Борис Ивановић
Саша Шипка
Информатика и рачунарство Душица Чича
Саша Шипка
Ликовна култура Иван Величковић
Синиша Зековић
Музичка култура Бојан Сарић
Миљана Перић
Физичко и здравствено васпитање/физичко васпитање-изабрани спорт Срђан Живковић
Драгана Мијатовић
Александар Суботић
Милица Пекић (замена Никола Ђуричић)
Предраг Дабетић
Верска настава Марија Тодоровић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставник/наставница разредне наставе Марина Јовановић
Слађана Ђуричић
Снежана Павловић
Марија Јерковић
Андријана Митровић
Биљана Радаковић
Жељка Ђокић
Сњежана Ћивша
Aна Зорић
Марија Михаиловић
Драгана Бабић
Младенка Башић
Јелена Јовановић
Катарина Урошевић
Стефан Димитријевић
Невена Радановић
Даринка Танасковић
Весна Ћехић
Јована Младеновић
Јасна Лучић
Љиљана Милошевић
Сања Миленковић
Драгица Тодорић
Наставници разредне наставе, по уговору о обављању привремених и повремених послова (боравак 3. и 4. разреда) Александра Петровић
Миљана Митровић
Снежана Петковић
Јелена Лаковић