Menu

Списак запослених

Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Влада Вучинић
Психолог Никола Стевановић
Педагог Ивана Николић
Библиотекар Василије Савић
Секретар Oливера Гавриловић
Шеф рачуноводства Александра Патенковић
Референт за
финансијско-рачуноводствене послове
Сандра Димитријевић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар/мајстор одржавања Александар Матић
Сервирка Милица Трајковић
Спремачица Сузана Глигоријевић
Славица Тодоровић
Зорица Милошевић
Славица Николић
Светлана Здравковић
Злата Шкорић
Валентина Ђорђевић
Свјетлана Броћета
Маја Ђурановић
Светлана Вићовац

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик/грађанско васпитање Радинка Бановац
мр Драгана Лончаревић
Наташа Мугоша
Марија Марковић
Енглески језик Александра Куртеш
Анђелка Бојовић
Јована Павловић
Немачки језик Марина Стојановић
Видак Вулић
Географија мр Сања Топаловић
Слађана Миливојевић
Историја Милош Пекић
Мања Милиновић
Математика Маја Заграђанин
Весна Банић (замена Ана Стојановић)
Милена Марковић (замена Анђела Пауновић)
Хемија Светлана Јоцић
Физика Ивана Симеуновић
Биологија Данијела Јукић
Биљана Ђурђевић
Техника и технологија Весна Поповић
Борис Ивановић
Саша Шипка
Информатика и рачунарство Душица Чича
Бојан Сарић
Ликовна култура Иван Величковић
Синиша Зековић
Музичка култура Бојан Сарић
Миљана Перић
Физичко и здравствено васпитање/физичко васпитање-изабрани спорт Срђан Живковић
Драгана Мијатовић
Александар Суботић
Милица Пекић
Предраг Дабетић
Свакодневни живот у прошлости Милош Пекић
Чувари приорде Биљана Ђурђевић
Хор и оркестар Бојан Сарић
Цртање, сликање и вајање Иван Величковић
Синиша Зековић
Верска настава Марица Лазукић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставник/наставница разредне наставе Марина Јовановић
Слађана Ђуричић
Снежана Павловић
Марија Јерковић
Андријана Митровић
Биљана Радаковић
Жељка Ђокић
Сњежана Ћивша
Aна Зорић
Марија Михаиловић
Драгана Бабић
Младенка Башић
Јелена Јовановић
Катарина Урошевић
Стефан Димитријевић
Невена Радановић
Даринка Танасковић
Весна Ћехић
Јована Младеновић
Ивана Бојанић
Љиљана Милошевић
Александра Ераковић
Јасна Лучић
Наставници разредне наставе, по уговору о обављању привремених и повремених послова (боравак 3. и 4. разреда) Сања Богдановић
Александра Петровић
Драгица Тодорић
Маријана Маријановић