Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Влада Вучинић
Психолог Слађана Луковић
Педагог Ивана Николић
Библиотекар Василије Савић
Секретар Oливера Гавриловић
Рачунополагач Милан Цветковић
Административно-финансијски радник Сандра Димитријевић

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик/грађанско васпитање Радинка Бановац
мр Драгана Лончаревић
Наташа Мугоша
Марија Марковић
Енглески језик Сања Секуловић
Александра Куртеш
Соња Иванчевић
Немачки језик Стеванка Станојев
Видак Вулић
Географија мр Сања Топаловић
Слађана Миливојевић
Историја Милош Пекић
Мања Милиновић
Математика Стефан Будимировић
Маја Заграђанин
Весна Тутић (замена Душко Вешић)
Хемија Светлана Јоцић
Физика Ивана Симеуновић
Биологија Данијела Јукић
Вера Булајић-Русевић
Техника и технологија Весна Поповић
Владица Марковић
Саша Шипка
Информатика и рачунарство Душица Чича
Ликовна култура Иван Величковић
Синиша Зековић
Музичка култура Бојан Сарић
Физичко и здравствено васпитање/физичко васпитање-изабрани спорт Радослав Краљевић
Срђан Живковић
Драгана Мијатовић
Александар Суботић
Ружица Вјештица
Свакодневни живот у прошлости Милош Пекић
Домаћинство Данијела Јукић
Хор и оркестар Бојан Сарић
Верска настава Марица Лазукић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставник/наставница разредне наставе Младенка Башић
Слађана Величковић
Ана Зорић
Јелена Јовановић
Јована Младеновић
Драгана Бабић
Невена Радановић
Весна Ћехић
Жељка Ђокић
Катарина Урошевић
Стефан Димитријевић
Снежана Павловић
Љиљана Милошевић
Марина Јовановић
Слађана Ђуричић
Даринка Танасковић
Сњежана Ћивша
Биљана Радаковић
Ивана Бојанић
Наставници разредне наставе, по уговору о обављању привремених и повремених послова (боравак 3. и 4. разреда) Марија Михаиловић
Наташа Коцић
Александра Петровић
Јасна Лучић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар Станиша Митић
Сервирка Александар Матић
Спремачица Сузана Глигоријевић
Соња Милески
Зорица Милошевић
Славица Николић
Александар Матић
Светлана Здравковић
Злата Шкорић
Валентина Ђорђевић
Свјетлана Броћета
Славица Тодоровић