Школска библиотека ОШ "Старина Новак"

Наша библиотека смештена је на другом спрату школе. Састоји се од две просторије које су међусобно повезане и заједно чине једну, функционалну целину. Библиотека је опремљена једностраним и двостраним полицама за смештај књижног фонда.

Фотографије
Поседујемо неопходну техничку опрему за све врсте наставних активности, семинарско-предавачки рад, извођење јавних часова, ... библиотека је и простор за пројектовање филмова (Ђачки биоскоп), простор за шаховску секцију...

Данас библиотека поседује фонд од 7500 књига које су уведене у инвентар библиотеке, обрађене према УДК систему класификације књига и смештене на полице. Већину књижног фонда чине наслови који су предвиђени као обавезна лектира, а мањи, али не мали, део фонда су књиге светских и српских класика и шире. Овај други део фонда је доступан родитељима наших ђака и запосленима школе. У библиотечком фонду се налази и референсна литература: речници, енциклопедије, атласи и др.

Већина ове литературе набављена је из властитих средстава - куповином, а један део је поклон добрих људи, углавном родитеља наших ђака. Осим књига наша библиотека је и фундус за уџбенике за ученике од 1. до 8. разреда.

У библиотеци, поред монографских постоје и серијске публикације за ученике и наставнике. Претплаћени смо на два месечна часописа. Посетите нас, постаните члан наше библиотеке, сигурни смо да имамо књиге које ћете прочитати!