Капацитети школе - фото албум

Ученици, запослени, службе...
Школска зграда
Сајам средњих школа

ОШ „Старина Новак“ у оквиру Пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ организовала је Сајам средњих школа. Сајам је одржан у просторијама школе, 31. марта 2017. године са почетком у 18.30.

Циљ ове манифестације је да се будућим средњошколцима помогне при доношењу одлуке о наставку школовања и избору будућег занимања.

Представници средњих школа-излагачи били су у прилици да ученицима прикажу информативни материјал о школама и да посетиоце сајма упознају са образовним профилима које њихове школе нуде.

Педагошко-психолошка служба ОШ „Старина Новак“, Ивана Николић и Слађана Луковић

Припремно саветовање просветних радника - зимско
10. фебруар 2017. - Дивчибаре

У оквиру стручног усавршавања на нивоу установе, ОШ "Старина Новак" организовала је 10. фебруара 2017. ПРИПРЕМНО ШКОЛСКО САВЕТОВАЊЕ - ЗИМСКО у Хотелу Дивчибаре на Дивчибарама. Циљ Саветовања је био припрема наставног кадра за успешан почетак другог полугодишта школске 2016/17. године. Како успех реализације наставног процеса зависи од ваљане припреме, ово Саветовање реализовано је као вид припреме за почетак другог полугодишта. Задатак Саветовања, да реализује и обради актуелне теме према утврђеном плану, реализован је у потпуности.

Погледајте детаљније...

Школски простор и опремљеност

Назив Број просторија Ниво опремљености
клас. сред. оптим.
Учионице млађих разреда 11 *
Учионице старијих разреда 8 *
Кабинети 6 *
Кабинети за наставно особље - помоћне просторије 2 *
Фискултурна сала са пратећим просторијама 4 *
Друштвена просторија 1 *
Библиотека са читаоницом 2 *
Зборница 1 *
Кухиња са трпезаријом 1 *
Директор школе 1 *
Административно-финансијска служба 2 *
Психолог, педагог 2 *
Музеј школе 1 *
Радионица 1 *
Просторија за помоћно особље 1 *
Подрумске просторије 2 *
Школска дворишта 2 *