Ученици, запослени, службе...
Саветовања
Школска зграда
Капацитети школе - фото албум

Школски простор и опремљеност

Назив Број просторија Ниво опремљености
клас. сред. оптим.
Учионице млађих разреда 11 *
Учионице старијих разреда 8 *
Кабинети 6 *
Кабинети за наставно особље - помоћне просторије 2 *
Фискултурна сала са пратећим просторијама 4 *
Друштвена просторија 1 *
Библиотека са читаоницом 2 *
Зборница 1 *
Кухиња са трпезаријом 1 *
Директор школе 1 *
Административно-финансијска служба 2 *
Психолог, педагог 2 *
Музеј школе 1 *
Радионица 1 *
Просторија за помоћно особље 1 *
Подрумске просторије 2 *
Школска дворишта 2 *