Капацитети школе - фото албум

Ученици, запослени, службе...
Школска зграда
ТРЕЋЕ САВЕТОВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ

План рада Саветовања

02.06.2017. ПЕТАК
07:00 окупљање учесника на паркингу иза хале Пионир
07:30 полазак аутобуса са учесницима Саветовања
11:00 долазак у хотел МОРАВИЦА, смештај по собама
13:00 ручак
15:00 отварање Саветовања, излагање стручних радова:
 1. Влада Вучинић, директор школе
  РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА ЗИДАЊЕ СКАДРА НА БОЈАНИ
 2. Маја Заграђанин, наставник математике Соња Иванчевић, наставник енглеског језика
  ЗНАЧАЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЗА ЂАКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
 3. Владица Марковић, наставник ТИО
  УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА КАО БУДУЋИ КАДРОВИ У ПРИВРЕДИ – ПОТРЕБЕ И РАЗВОЈ
 4. Горана Киковић, дефектолог-олигофренолог
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
19:00 вечера
03.06.2017. СУБОТА
08:00 доручак
10:00 излагање стручних радова:
 1. Младенка Башић, учитељица
  ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ ОШ „СТАРИНА НОВАК“ КАО ДЕО НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
 2. Милош Пекић, наставник историје
  ОД КЊИГЕ ДО СПОМЕНИКА СТАРИНИ НОВАКУ КАО ПРОЈЕКАТ ПРОСЛАВЕ 100 ГОДИНА ОШ„СТАРИНА НОВАК“
 3. Горана Киковић, дефектолог-олигофренолог
  КАКО ПРЕПОЗНАТИ УЧЕНИКА СА ДИСЛЕКСИЈОМ И ПРУЖИТИ МУ АДЕКВАТНУ ПОДРШКУ
 4. Слободан Рудић, наставник историје
  НАСТАВНИК ИСТОРИЈЕ У 21. ВЕКУ – ИЗМЕЂУ ЖЕЉА И ПРАКСЕ
15:00 ручак
16:00 слободне активности
19:00 Свечана вечера са музичким програмом
04.06.2017. НЕДЕЉА
8:00 доручак
9:00 излагање стручних радова:
 1. мр Сања Топаловић, наставница географија
  ЗНАЧАЈ ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА У НАСТАВИ
 2. Слађана Луковић, школски психолог
  ГДЕ СУ ГРАНИЦЕ ЗА УЧЕШЋЕ ЂАЧКИХ РОДИТЕЉА У ЖИВОТУ ШКОЛЕ
 3. Саша Шипка, наставик информатике
  СТРУЧНА СЛОБОДА НАСТАВНИКА У ФУНКЦИЈИ ПРЕПОЗНАВАЊА СКЛОНОСТИ ЂАКА ПРОЈЕКАТ „КОДИГРАЊЕ“
 4. Снежана Будимировић, директорка ОШ„Иван Милутиновић“
  МАЛО ТУРСКИ, МАЛО ЕНГЛЕСКИ, А ИПАК СРПСКИ
Затварање Саветовања
15:00 ручак
18:00 повратак аутобуса са учесницима Саветовања

Припремно саветовање просветних радника - зимско
10. фебруар 2017. - Дивчибаре

У оквиру стручног усавршавања на нивоу установе, ОШ "Старина Новак" организовала је 10. фебруара 2017. ПРИПРЕМНО ШКОЛСКО САВЕТОВАЊЕ - ЗИМСКО у Хотелу Дивчибаре на Дивчибарама. Циљ Саветовања је био припрема наставног кадра за успешан почетак другог полугодишта школске 2016/17. године. Како успех реализације наставног процеса зависи од ваљане припреме, ово Саветовање реализовано је као вид припреме за почетак другог полугодишта. Задатак Саветовања, да реализује и обради актуелне теме према утврђеном плану, реализован је у потпуности.

Погледајте детаљније...

Школски простор и опремљеност

Назив Број просторија Ниво опремљености
клас. сред. оптим.
Учионице млађих разреда 11 *
Учионице старијих разреда 8 *
Кабинети 6 *
Кабинети за наставно особље - помоћне просторије 2 *
Фискултурна сала са пратећим просторијама 4 *
Друштвена просторија 1 *
Библиотека са читаоницом 2 *
Зборница 1 *
Кухиња са трпезаријом 1 *
Директор школе 1 *
Административно-финансијска служба 2 *
Психолог, педагог 2 *
Музеј школе 1 *
Радионица 1 *
Просторија за помоћно особље 1 *
Подрумске просторије 2 *
Школска дворишта 2 *