План Школе (школски простор)

Школске зграде Учионице Библиотека-медијатека Радионица Фускултурна сала Кабинети Школска кухиња
Број м2 Број м2 Број м2 Број м2 Број м2 Број м2 Број м2
1 4484 22 1298 1 109 1 28 2 473 4 236 1 168