ШКОЛА ШАХА

Поред многобројних активности које се спроводе у школи, једна је и школа шаха. Она се организује два пута недељно у оквириу слободних активност. Ученици су тако већ и били на првим турнирима и освојили неке од својих првих награда и победа. Срећно им било.

Снежана Павловић

назад на боравак